Fót város hivatalos honlapja

Megindult a kormány lakossági energiahatékonyságot javító programja. Ezen belül a következő három pályázat adható be október 22-től:

1. Tüzelőberendezések: a programsorozat első lépcsője szept. 22-én jelent meg. Ennek célja az elavult kazánok, tüzelőberendezések új, nagyobb energiahatékonyságú fűtőberendezésekre történő cseréje. A keretösszeg mindössze egymilliárd forint. Ezen a pályázaton a magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek indulhatnak. Pályázatonként maximum 40 százalékos támogatást és lakásonként maximálisan bruttó 650 ezer forintot lehet elnyerni. A pályázat utófinanszírozású.

2. Háztartásigép-csere program: szeptember 25-én jelent meg 627,1 millió forintos keretösszeggel. A háztartásigép-korszerűsítési támogatásra csak nyugdíjasok és nagycsaládosok adhatnak majd be pályázatot. Az elérhető támogatás összege háztartásigép-csere programban a gépek beszerzési árának 50 százaléka, az A+ energiaosztályú készülékekre maximum 25 ezer forint, az A++ és A+++ gépekre legfeljebb 35 ezer forint lehet. Az is fontos, hogy a cserével háztartásonként minimum 10 százalék energia megtakarítást, vagy legalább évente a szén-dioxid-kibocsátás 20 kilogrammos csökkenését kell elérni. Ebből adódóan a pályázat elsősorban a kis háztartásokat támogatja. Ennél a pályázatnál a támogatás a vásárlás összegénél azonnal érvényesíthető lesz a boltokban az elnyert támogatói okirat felmutatásával!

3. Nyílászárók: A külső homlokzati nyílászárócsere-programmal feltehetően szeptember 29-én jelenik meg 1,1 milliárd forint keretösszeggel. A megítélhető legmagasabb támogatás bruttó 520 ezer forint. Ezen a pályázaton is indulhat bármely magánszemély magyarországi lakóhellyel. Ez a pályázat utófinanszírozású lesz.

A pályázatokat a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően lehet majd először benyújtani a pályázat lezárásáig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig (ez utóbbi valószínűsíthető). A pályázat internetes beadással történik - ahol a napra és perce pontosan regisztrált beérkezési sorrend számít!

A pályázatokat kizárólag a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – valamelyik tulajdonosa.

 

Bővebb információ :

Forrás-Trend Kft.

2120 Dunakeszi, Barátság út 6/A, III/8.,

rezsicsokkentes@forrastrend.hu

+36 30/690-6788

 

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások!

Tisztelt Civil szervezetek!

Tisztelt egyházak!

Az épített és a táji környezet kultúránk szerves és jelentős része, ezért gondoskodni kell megőrzéséről, védelméről, és megfelelő irányú továbbfejlesztéséről. Ezt kívánja elősegíteni a 2016 év során hatályba lépett, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXTV. törvény, valamint e törvény végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet -

2017 . január 1. hatállyal - történt módosítása. A törvény és a végrehajtását előíró kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok helyi jogszabályba foglalják össze azokat a követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében megállapítani akarnak. A jogszabályoknak megfelelően településképi arculati kézikönyvet kell kidolgozni és településképi rendeletet kell meg- állapítani. Fót Város Önkormányzata 126/2017. (m.29.) számú határozatával döntött a kézikönyv kidolgozásáról és a rendelet megállapításáról.

A./ Településképi arculati kézikönyv:

A településképi követelmények szakmai megalapozására Fót Város teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyv készül.

A településképi követelmények szakmai megalapozásán túl, a településképi arculati kézikönyv további célja - ahogy azt a jogszabályalkotók is megfogalmazták - a lakosság, építtetők, tervezők, stb. szemléletformálása. A kézikönyvet a város önkormányzata normatív határozattal, annak mellékleteként fogadja el. A településképi arculati kézikönyvet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembevételével készítjük.

l. )A településképi arculati kézikönyv tartalmi követelményei:

a. ) Bevezetés, az arculati kézikönyv célja

b. ) A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

c. ) Örökségünk, a településkép szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji, és természeti értékek, településképi jellemzők

d. ) A településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatása

e. ) A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások:

—építészeti útmutató,

—közterületek településképi útmutatója (utcák, terek, közparkok, közkertek) g.) Jó példák bemutatása:

—épületek,

-építészeti részletek ( ajtók, ablakok, tornácok,anyaghasználat, színek, homlokzatképzés)

— kerítések

-- kertek, zöldfelületek kialakítása

e. ) Jó példák bemutatása:

— sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

f. ) beépítési vázlatok

2. ) Beépítési vázlatok:

Beépítési vázlatot készítünk Fót közigazgatási területén belül az alábbi területekre:

a. ) Fót történelmi városközpont beépítése a térképi lehatárolás szerint

b. ) Fót Dózsa György út területe mentén lévő ingatlanok beépítése

c. ) Szent Benedek Parktól északra (a Móricz Zsigmond úttól északra) fekvő, jelenleg beépítetlen önkormányzati terület (beleértve a jelenlegi buszpályaudvar területét is) beépítése

d. ) Alagi rész településközpont a Németh Kálmán Általános Iskola környezete és az iskolától délre fekvő területek

A beépítési vázlatot egyben közterület alakítási vázlattal együtt kell készíteni mind a - beépítési vázlat készítésével érintett - négy felsorolt területre.

A beépítési és közterület alakítási vázlatoknak tartalmazniuk az adott területen elérni kívánt, az adott terület településképi megjelenése szempontjából meghatározó jelentőségű épített elemek alakítására, elhelyezésére és megjelenésére vonatkozó településképi követelmények teljes körének bemutatását. (A településképi követelményeknek ki kell terjedniük a közlekedési felületek kialakítására, beépítési módokra, az építészeti megjelenésre, a műemléki környezettel való kölcsönhatásra, műtárgyak, képzőművészeti alkotások elhelyezésére, megjelenésére, zöldfelületek kialakítására, stb.)

A beépítési vázlat fenti tartalmát tehát a megalapozni kívánt településképi követelmények határozzák meg, tartalmi követelményei vonatkozásában pedig a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7.számú mellékletének 2. pontja az irányadó. A közterület alakítási vázlat tartalmi követelményei vonatkozásában a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8.számű melléklete az irányadó.

 

1. sz. melléklet: Fót történelmi városközpont beépítési vázlatára vonatkozó a térképi lehatárolás

2. sz. melléklet: Fót Dózsa György út területe mentén lévő ingatlanok beépítésére vonatkozó térképi lehatárolás

3. sz. melléklet: Szent Benedek Parktól északra (a Móricz Zsigmond úttól északra) fekvő, jelenleg beépítetlen önkormányzati terület (beleértve a jelenlegi buszpályaudvar területét is) beépítése

4. sz. melléklet: Alagi rész-településközpont a Németh Kálmán Általános Iskola környezete és az iskolától délre fekvő területek (A kialakításnál egyeztetni kell az általános iskola tervezőjével)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti, 1124/2 hrsz. alatt felvett ingatlanon található 649 m2 alapterületű helyiségcsoport bérbeadására

 

Olvasson tovább...

MEGHÍVÓ

Zenekari Hangverseny a Fóti Római Katolikus Plébániatemplomban 2017. június 25. (vasárnap) 17:00 óra

VESTBY Skolekorps

VEZÉNYEL: Terje Johansen

Műsoron: népszerű skandináv muzsika

A belépés díjtalan!

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Norvég Ifjúsági fúvoszenekar.doc)Norvég Ifjúsági fúvoszenekar.doc[ ]230 Kb

Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben Ön a 2017. május hónapban kelt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó fizetési felszólító levelünket megelőzően a tárgyi elszámolási időszakra vonatkozó számlát ezidáig nem kapta kézhez, kérjük a felszólító levelünkben szereplő összeget annak kézhezvételétől számított 8 napon belül kiegyenlíteni szíveskedjen.

Egyben tájékoztatjuk, hogy a tárgyi elszámolási időszakra vonatkozó számla hiteles másolatának megküldéséről Társaságunk soron kívül gondoskodik.

Megértését és együttműködését köszönjük!

Tisztelettel;

NHKV Zrt.”