Megindult a kormány lakossági energiahatékonyságot javító programja. Ezen belül a következő három pályázat adható be október 22-től:

1. Tüzelőberendezések: a programsorozat első lépcsője szept. 22-én jelent meg. Ennek célja az elavult kazánok, tüzelőberendezések új, nagyobb energiahatékonyságú fűtőberendezésekre történő cseréje. A keretösszeg mindössze egymilliárd forint. Ezen a pályázaton a magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek indulhatnak. Pályázatonként maximum 40 százalékos támogatást és lakásonként maximálisan bruttó 650 ezer forintot lehet elnyerni. A pályázat utófinanszírozású.

2. Háztartásigép-csere program: szeptember 25-én jelent meg 627,1 millió forintos keretösszeggel. A háztartásigép-korszerűsítési támogatásra csak nyugdíjasok és nagycsaládosok adhatnak majd be pályázatot. Az elérhető támogatás összege háztartásigép-csere programban a gépek beszerzési árának 50 százaléka, az A+ energiaosztályú készülékekre maximum 25 ezer forint, az A++ és A+++ gépekre legfeljebb 35 ezer forint lehet. Az is fontos, hogy a cserével háztartásonként minimum 10 százalék energia megtakarítást, vagy legalább évente a szén-dioxid-kibocsátás 20 kilogrammos csökkenését kell elérni. Ebből adódóan a pályázat elsősorban a kis háztartásokat támogatja. Ennél a pályázatnál a támogatás a vásárlás összegénél azonnal érvényesíthető lesz a boltokban az elnyert támogatói okirat felmutatásával!

3. Nyílászárók: A külső homlokzati nyílászárócsere-programmal feltehetően szeptember 29-én jelenik meg 1,1 milliárd forint keretösszeggel. A megítélhető legmagasabb támogatás bruttó 520 ezer forint. Ezen a pályázaton is indulhat bármely magánszemély magyarországi lakóhellyel. Ez a pályázat utófinanszírozású lesz.

A pályázatokat a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően lehet majd először benyújtani a pályázat lezárásáig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig (ez utóbbi valószínűsíthető). A pályázat internetes beadással történik - ahol a napra és perce pontosan regisztrált beérkezési sorrend számít!

A pályázatokat kizárólag a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – valamelyik tulajdonosa.

 

Bővebb információ :

Forrás-Trend Kft.

2120 Dunakeszi, Barátság út 6/A, III/8.,

rezsicsokkentes@forrastrend.hu

+36 30/690-6788

 

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Ételszállító gépkocsivezető munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

FÓT VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

KEHOP-2.2.2-15-2016-00081

 

Rendezvény helyszíne és időpontja:

Fóti Vörösmarty Művelődési Ház

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.

2018. augusztus 29. 18:00 óra

 

A beruházás eredményeként Fót település még ellátatlan városrészei is kapcsolódhatnak a szennyvízelvezetési rendszerhez.

A projekt keretében megvalósul a Mogyoródi patak melletti városrész és a Fótfürdő melletti összefüggő üdülőterület csatornázása, illetve a belváros három utcájának bekapcsolása a meglévő szennyvízelvezetési hálózatba. A projekttel 637 db új lakossági csatornabekötés valósul meg.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a projekt bemutatására lakossági tájékoztató fórumot szervez, melyre szeretettel várja az érdeklődőket.

A fórumon résztvevők tájékoztatásban részesülhetnek a beruházás a megvalósításról, és választ kaphatnak a Fót területét érintő kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos kérdésekre.

Attachments:
Download this file (A3 plakát.pdf)A3 plakát.pdf[ ]379 Kb

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-án (szerdán) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés a Fót 1301 hrsz.-ú ingatlan 16/48-ad részén fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről

(Z/190/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 1314 és 1315 hrsz.-ú ingatlanok megszerzéséről

(Z/192/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Megyei kitüntetésekre felterjesztések

(Z/213. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának elmúlt félévi tapasztalatairól

(Z/214. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés a 1129/9 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(Z/215. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a 1129/7 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(Z/216. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés a 227/45 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/217. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés a Fót 4601/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/218. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Területvásárlási kérelem elbírálása

(Z/219. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. adótartozásának rendezése

(Z/237. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

11./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában

(Z/240. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: kérelmező

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 10.00 óra)

 

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (257. sz. anyag)

 

 

RENDELETEK

 

1./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(172/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

2./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

(220. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

3./ Javaslat a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 18/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására

(221. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) módosításáról

(238. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

5./ Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(239. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

6./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának további felülvizsgálata

(245. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Fót Fáy András Általános Iskola környezetének területére és a fóti kertvárosi lakóterületeken, a lakásszám szabályozására vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás

(251. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Tervező és Tanácsadó Zrt.

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

8./ Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzése tárgyában

(231. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus negyedik évében végzett munkájukról – Pénzügyi és Jogi Bizottság beszámolója

(233. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Beszámoló a Gazdasági programvégrehajtásának 3. évi tapasztalatairól

(234. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

11./ A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus negyedik évében végzett munkájukról – Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója

(235. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

(243. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2019. évi fordulójának támogatására

(248. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

14./ Döntés az új Egészségügyi Központ nyertes tanulmányterve és tervező kiválasztása tárgyában

(48/A . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vándorépítész Kft.

 

15./ Döntés a „Fót, Barackos (volt 201 hrsz.-ú) terület közművesítése és tereprendezése” tárgyában

(83/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:Tulajdonosi képviselők

 

16./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózata 2018. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről

(91/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(143/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

18./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgáló kiválasztás pályázati eljárás ismételt kiírásáról

(176/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Játékosné Kovács Márta FB elnök

 

19./ Döntés a nem állandó nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában

(202/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

20./ A helyi közvilágítás energiatakarékos fejlesztése, előkészítő feladatok és a lebonyolítás ütemezése; egyéb egyedi fejlesztések

( 209/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Döntés a mezőőri szolgálat 1 fővel történő kibővítéséről

(222. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Döntés a „Fót, Somlyó tó körüli sétány bővítése” tárgyában

(223. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda energetikai korszerűsítése tárgyában

(227. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

 

24./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(246. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

25./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as üzleti tervének második negyedéves teljesüléséről

(247. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

26./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásának megerősítése

(250. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

27./ Döntés Fót, Központi Konyha fűtés felújítása tárgyában

(139/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Hőlaki Sándor HYDRO LÁNG Bt.

 

28./ Döntés a „Fót, Kossuth utca 1. szám alatti épület, tető felújítási munkái” tárgyában

(224. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

29./ Döntés, a Fót, Dózsa György út 12-14. Ifjúsági ház szennyvíz elvezető csatorna felújítása tárgyában

(225. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

30./ Döntés, a Fót Garay János Általános Iskola –ebédlő közegészségügyi hiányosságainak megszüntetése tárgyában

(226. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

31./ Döntés a „Fót, Központi Konyha ledőlt kerítés helyreállítási munkái” tárgyában

(228. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

32./ Döntés Molnár Albert utcai gyalogos sáv kialakításáról

(229. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

33./ Döntés a „Szolgálati gépjárművek beszerzése a mezei őrszolgálat, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal számára” tárgyában

(230. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

34./ Döntés Fót város területén hiányzó utcanév táblák pótlásáról

(236. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

35./ Óvodák Alapító Okirat módosítása

(242. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető,

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

36./ Döntés a „Városi online magazin kialakítása, szerkesztése és működtetése” című versenyeztetési eljárás megindításáról

(249. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné, Bíró Zoltán, Gellai István képviselők

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

37./ Döntés gyalogos átkelőhelyek és csomópontok terveztetéséről

(252. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

38./ Döntés külterületi burkolatlan utak karbantartásáról

(253. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

39./ Döntés a JK Economy Zrt-vel 2017. március 1. napján megkötött Megbízási Szerződés felmondásáról

(255. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vargha Nóra Mária képviselő

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

40./ Döntés a Fót külterületi 086 hrsz.-ú kivont közút elnevezéséről

(Véleménylapon közreadott EEB javaslat szerint)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

41./ Egyebek

 

Előterjesztések és véleménylap ide kattintva elérhető!

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

 

Kelt: Fót, 2018. szeptember 19.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

 

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Főépítész

Könyvvizsgáló

Belső ellenőr

Intézményvezetők

Külső bizottsági tagok

Kőfalvi Csaba roma nemzetiség elnöke

Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

Rendőrkapitány, őrsparancsnok

Pályázók

MŰ-HELY zrt.

Vándorépítész Kft.

Hőlaki Sándor

Barackos képviselői

Játékosné Kovács Márta FB elnök

Hirdetmény útján

 

A testületi ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

 

 

 

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Nagykonyhai szakács munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

Tisztelt Utasok!

Tájékoztatjuk, 2018. szeptember 1-jétől további - soron kívüli - menetrend módosításokat vezet be társaságunk az alábbiak szerint.

A 318-319 Budapest - Fót - Veresegyház - Erdőkertes / Galgamácsa vonalakon a közúti- és utasforgalmi viszonyok megváltozása nyomán, a menetrend betarthatósága érdekében menetrendi korrekciókat hajtunk végre.

Attachments:
Download this file (318-319.pdf)318-319.pdf[ ]46 Kb
Download this file (318-319 1.pdf)318-319 1.pdf[ ]44 Kb
Download this file (318-318 2.pdf)318-318 2.pdf[ ]54 Kb
Download this file (318-319 3.pdf)318-319 3.pdf[ ]46 Kb
Download this file (Menetrendi jelek és magyarázatai.pdf)Menetrendi jelek és magyarázatai.pdf[ ]128 Kb

Olvasson tovább...

Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. október 5-én, pénteken 9.00 – 13.00 óráig, Fót város központjában, a Vörösmarty téren lehetőségük lesz a mobil kormányablak busz által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az alábbi ügytípusokban:

Olvasson tovább...

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Közbeszerzési ügyintéző munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a …/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet tervezetét az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Olvasson tovább...