A(z) Roma települési nemzetiségi önkormányzat összetétele:

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Köfalvi Csaba István

LUNGO DROM

Németh Ferencné (Németh Ferenc lemondott)

RPT

Németh Richárd

LUNGO DROM

A részletes eredmény jegyzőkönyv ide kattintva letölthető!

Fót

Roma nemzetiségi választás eredménye

Jegyzőkönyv

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma

A

B

C

D

98

32

0

32

 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

F

G

2

30

 

Sorszám

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes szavazat

 

1

Németh Ferenc

RPT

11

 

2

Sárközi Krisztián

LUNGO DROM

3

3

Németh Ferencné

RPT

10

4

Csik Nikolett Mónika

RPT

4

5

Sütőné Németh Gina Alexandra

RPT

8

6

Németh Richárd

LUNGO DROM

15

 

7

Kőszegi Alexandra Ramóna

LUNGO DROM

8

8

Köfalvi Csaba István

LUNGO DROM

15

 

9

Kovács Antal Máté

LUNGO DROM

5

A választás eredményes

Napközbeni részvételi adatok:

Szavazókör száma

Szavazókörökben

Névjegyzéken szereplők száma

Jelentés időpontjáig szavazás céljából megjelentek száma

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:30

Mindösszesen

 

17.  (800) Roma

105

0

0

0

8

18

24

32

 

Bővebb információk a választással kapcsolatban a feliratokra kattintva elérhetőek vagy a www.valasztas.hu oldalon

Helyi Választási Bizottság

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Péter Imre

Elnökhelyettes: Bohus Zoltán

Tag: Lőrikné dr. Cserepka Eszter

Póttagok: Rauschné Sebestyén Edit , Barócsi Istvánné

Delegált tagok:
Kelemen István (MSZP jelölt delegáltja)
Makfalvi Árpád Ferenc (Varga József Csongor delegáltja)
Simon Péter (Jobbik delegáltja)
Müller Henrik (Pozderka Gábor delegáltja)
Balázsi Kálmán (MLP-Együtt-PM-DK)
Seszták Emil (FIDESZ-KDNP jelölt delegáltja)

A helyi választási bizottság üléseinek időpontja, napirendje ide kattintva elérhető

 

Helyi Választási Iroda

Helyi Választási Irodavezető: Chrobák Zoltánné dr.

Helyi Választási Irodavezető helyettes: Dóráné dr. Kuzmann Katinka

Elérhetőségek

Székhely hivatali helyiségének címe: 2151 Fót, Vörösmarty M. tér 1.

Csomádi kirendeltség címe: 2161 Csomád, Kossuth L. út 69.

Telefon: 06-27-535-375, 535-395, 535-396

Fax: 06-27-358-232

E-mail: jegyzo@fot.hu, titkar@fot.hu

Információs szolgálat:

06-70-380-1796, 06-70-380-1797


A HVB. határozatai eredeti formátumban elérhetőek (ide kattintva)

{loadposition fh-kiemelt}

Meghívó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 25-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Attachments:
Download this file (KT meghívó 2018.04.25.pdf)KT meghívó 2018.04.25.pdf[ ]142 Kb

Lakossági lomtalanítás ideiglenes szüneteltetése

Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Mint az a TV, rádió és elektronikus sajtó hírekből már Önök előtt is ismert lehet, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a teljes szolgáltatási területén – Észak-kelet Pest és Nógrád megye 99 településén – ideiglenesen szünetelteti a lomtalanítást. A cég megbízott ügyvezető igazgatója, Gyenes Szilárd a Hivatalba eljuttatott elektronikus levelében tájékoztatott, hogy a Fótra, 2018. május 12. és június 2. napjára tervezett lomtalanítást a gyűjtőautók állapota miatt a társaság kénytelen lemondani. Az értesítés alapján az ügyben azonnal megkezdtük az egyeztetést a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-vel a probléma megoldása érdekében, amelyen jelenleg is dolgozunk.

Felhívás

 

A településen folyamatos gondot jelent a postai és egyéb küldemények kézbesítése, illetve az ingatlanok beazonosítása.

A probléma fő oka az, hogy a házszámtáblák nem megfelelően, vagy egyáltalán nincsenek kihelyezve az ingatlanokon.

Tájékoztatom a fóti ingatlanok tulajdonosait, hogy a helyi utcanevekről és a házszámrendezés szabályairól szóló 24/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 15. § (6) (mellékletben csatolva) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosának kötelessége a házszámtábla kihelyezése.

Az ingatlanok beazonosíthatósága mindannyiunk érdeke, így megkérem a fóti ingatlanok tulajdonosait, hogy kötelességüknek eleget téve helyezzék ki az ingatlanokra a megfelelő házszámot!

 

 

Dr. Finta Béla s.k.

jegyző

 

HIRDETMÉNY

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2018. március 28-i, rendes, nyilvános ülésén az alábbi döntést hozta:

Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Hivatalosan tájékoztatom Önöket, hogy a médiában közzétett tűzifa támogatási program, nem vonatkozik Fót Város Önkormányzat szociális támogatásaira.

Az országos szociális tűzifa támogatási program 2014. évben indult és pályázati alapon működik. A 2017. évben kiírt pályázati feltételek nem módosultak, így továbbra is csak azon önkormányzatok pályázhatnak szociális tűzifa igénylésre, ahol a lakosságszám 5.000 fő alatti (pályázati kiírás 3. pontja). Fót Város lakosságszáma közel 20.000 fő, így a szociális tűzifa támogatási programban nem vehet részt (nem pályázhat).

Hirdetmény

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, valamint az Apponyi Franciska Óvoda beiratkozási időpontjai a következők:

 

2018. május 2-3-4. (szerda-csütörtök-péntek) 8 és 17 óra között.

 

Fót Város Önkormányzata által fenntartott óvodák:

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde

székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.

Apponyi Franciska Óvoda

székhely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4.

 

 

Kérjük, hozzák magukkal:

- a szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványokat;

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

- a gyermek TAJ kártyáját.

 

Bartos Sándor 
polgármester

Attachments:
Download this file (Óvodai körzethatárok 2018.pdf)Óvodai körzethatárok 2018.pdf[ ]52 Kb

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok megtekinthetők az alábbi linken, vagy lentebb letölthetőek a Fóti körzethatárok.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/az-iskolak-felveteli-korzethatarai-a-2018-2019-tanevre

Fatestvér Program 2018. évi megvalósítása

 

A Fatestvér Program alapvetése, hogy minden magyar kisgyermek születését egy őshonos facsemete elültetésével ünnepeljük.

A védőnők minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásban közlik a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági- és Ügyfélszolgálati Osztályával a tárgyhónapban született fóti gyermekek létszámát, nevüket és szüleik

elérhetőségi adatait.

A közölt adatokat az Osztály egyezteti a személyi- és lakcímnyilvántartással - ellenőrizve a fóti állandó lakhely meglétét -, majd a Környezet- és természetvédelmi ügyintéző útján Feladatlapot állít ki a Fóti Közszolgáltató Kftnek,

előre jelezve a faültetés igényét, egyeztetve a Kft.-vel annak célzott és lehetséges időpontját, ügyelve arra, hogy a faültetés szertartásán a szülők, az újszülött családjának tagjai is részt vehessenek.

A faültetésre az újszülött szülei is meghívást kapnak Fót Város Polgármesteréről – a program megszervezéséről a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatóságiés Ügyfélszolgálati Osztálya, a kertészeti feladatok teljesítéséről pedig (a

Hivataltól kapott Feladatlapja alapján) a Fóti Közszolgáltató Kft. gondoskodik Az esetlegesen tavasszal telepíthető fák ültetését a „Madarak, fák Napja” (május 10.) körüli hétvégére, míg a csak ősszel ültethető fafajták ültetésének programját október hónapra kell ütemezni.

 

2018 évben a Kft. – a 2017. január 1. és 2018. szeptember 30. között született fóti állandó lakosok száma függvényében - összesen 260-280 db fát ültet el a Polgármesterrel előzetesen egyeztetett helyszíneken:

 a Szent Imre utca mindkét oldalán (kislevelű hársfa),

 a Rév utca mindkét oldalán (kislevelű hársfa),

 a Budai Nagy Antal utcában (diófa) és

 a Fáy sétányon a Hársfa utca – Fenyő sor közötti szakaszon (diófa).

 

Fót, 2018. március 1.

 

 

Elfogadta a 49/2018.(II.28.) KT-határozat, annak 6./ pontja szerint

Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Forduljon az Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha

Tisztelt Lakosok!

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a …/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet „B verzió” tervezetét az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendelet-alkotással kapcsolatos véleményeiket a ruzsics.balazs@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton juttathatják el Hivatalunkhoz.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. február 12. 10 óra

 

Fót, 2018. február 5.

 

Dr. Finta Béla s. k.

jegyző

 

Tisztelt Lakosok!

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a …/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet „A verzió” tervezetét az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendelet-alkotással kapcsolatos véleményeiket a ruzsics.balazs@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton juttathatják el Hivatalunkhoz.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. február 12. 10 óra

 

Fót, 2018. február 5.

 

Dr. Finta Béla s. k.

jegyző

 

Tisztelt Lakosság!

Fót városa kerékpár utat kíván építeni Budapest XV. kerület és Dunakeszi város között a 2102 számú út, Fót településközpont és 2101 számú út mentén. A kerékpár út létesítése miatt módosítani kell a hatályos HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv 2102 számú út szabályozási vonalát. A módosítás hibajavító formában készült, ezért a HÉSZ módosítása állami főépítészi eljárás keretében történik. A 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 42/A.§ (1) bekezdésének, valamint a 22/2017 (X.26) Ök. rendelet 6.§ (5) bekezdése figyelembevételével a módosításra került tervet partnerségi egyeztetésre bocsájtom. A 33/2017. (X.26.) rendelet 3.§-a szerinti partnerek a rendelet 9.§-a szerint véleményezhetik a HÉSZ módosítást.

 

Melléklet: A HÉSZ módosításának tervezete

Fót, 2018. 01.24

Üdvözlettel : Bartos Sándor

polgármester

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. január 24-én (szerdán) 11.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. január 15-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Károlyi I. u. 3. sz. ingatlan előtti járdaszakasz lezárása

(2018. január 11-19.)

 

Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. ingatlan előtti járdaszakasz a 2018. január 11-19. közötti időszakban az épület bontása miatt lezárásra kerül. A lezárás ideje alatt ezen a szakaszon – a volt 100-as ABC és a Shell üzemanyagtöltő állomás között – gyalogosan a Károlyi I. utca páros oldalán tudnak közlekedni. Kérjük, hogy a lezárt terület kikerülése esetén – a balesetveszély elkerülése érdekében – a Manna Sütiház és a Shell üzemanyagtöltő állomás előtt lévő gyalogos átkelőhelyet szíveskedjenek használni!

 

Köszönjük szíves türelmüket!

 

 

Kárpáti Gábor s.k.

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

 

Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a .../2018. (II.1.) önkormányzati rendelet tervezetet a városi piac létesítéséről és üzemeltetéséről.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendelet-alkotással kapcsolatos véleményeiket a ruzsics.balazs@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton juttathatják el Hivatalunkhoz.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. január 18. 10 óra

 

Fót, 2018. január 10.

 

Dr. Finta Béla s. k.

jegyző

 

HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Partnerek!

 

Fót Város Helyi Építési Szabályzatát módosítjuk a kertvárosi lakóterületben építhető lakásszám szabályozásával, valamint a Fáy András Általános Iskola környezetére vonatkozó szabályozást módosítjuk.

A módosításokkal kapcsolatos hirdetményeket és a hirdetmények mellékleteként az elkészült szabályozási terv módosításokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán megtekinthetik.

Felhívom tisztelt partnerek figyelmét, hogy az egyes módosításokkal kapcsolatban a hirdetményben meghatározott partnereknek van módjuk a véleményüket kifejteni az egyes hirdetményekben szereplő határidőig.

A fenti módosításokkal kapcsolatban lakossági fórumot tartunk 2018. január 24.-én 17:00 órai kezdettel a Művelődési Házban.

Fót, 2017.12.18

 

Üdvözlettel :

Bartos Sándor

polgármester