Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2017. április 19-én (szerda) 13.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának elmúlt félévi tapasztalatairól

( Z/141. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Nagy Attila

Dr. Pathy-Nagy László

 

2./ Mérséklés iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában

(Z/116. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: kérelmező

 

3./ Döntés elmaradt jubileumi jutalom kifizetéséről

(Z/138. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése a 2017/2018 évfordulóra” című közbeszerzési eljárás megindításáról

(Z/133. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés az Erdőkalja utcai túlkerített ingatlanok rendezése érdekében

(Z/127. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Fót 2032/42, 43, 44 hrsz.-ú ingatlanok értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/121. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés a Fót 0167 hrsz.-ú ingatlan árverési vételi ajánlattételről

(Z/120. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés a Fót 0166/4 hrsz.-ú ingatlan árverési vételi ajánlattételről

(Z/119. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés intézményvezetői pályázatok véleményezéséről

(Z/150. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Eich László Tankerületi igazgató

 

NYÍLT ÜLÉS: Várható kezdete: kb. 14. óra

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására, és döntés a digitális jelzőrendszeres készülékek piaci alapú bérbeadásának szabályzatának elfogadásáról

(99. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ A városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló új rendelet ( A 33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása helyett)

( 52/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám és Merkwart Krisztián képviselők

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás fizetésének rendszeréről szóló 27/1998. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

(117. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról

(140. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

5./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

(130. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Beszámoló a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről

(139. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról

(146. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint

(114. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: Egészségügyi szolgáltatók

 

9./ Döntés a „Fót, Ferenczy István utca 8. szám alatti Vendégház felújítása” - tárgyában

(136. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Péter László építészmérnök

 

10./ Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a helyi egyházak együttműködési és támogatási irányelveiről

(129. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: helyi egyházi képviselők

 

12./ Döntés a Németh Kálmán Emlékház kisépületének felújítását, interaktívvá fejlesztését célzó részletes feladatsor jóváhagyásáról, a pályázati önrész biztosításáról

(128. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKKK intézményvezető

 

13./ A fóti tó körüli sétány és napközis tábor épületének tetőszerkezete építésével kapcsolatos döntések

(később küldendő 142. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(152. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

15./ Döntés Fót, Dózsa György utca (1.hrsz.) területének rendezése ügyében

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Döntés a fogyatékos személyek nappali ellátásának megszervezése ügyében

(148. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Fóti Sport Egyesület Támogatási kérelem elbírálása

(105/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó egyesület elnöke

 

18./ Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola emeletén lévő illemhelyek felújításáról és tornatermi öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának pótlásáról

(125. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Javaslat ingatlanok hasznosítására

(123. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés a Fót Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7 db tanulói vizes csoportjának felújításáról

(124. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Döntés a Fót, 1586/5 és 1586/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről

(132. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Tájékoztató az Önkormányzat érvényben lévő támogatási szerződéseinek célirányos felülvizsgálatáról

(53/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezéséről

(61/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Döntés a Fót, Márton patak csőáteresz beépítése tárgyában

(122. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. –városüzemeltetési tevékenységére vonatkozó- vállalkozási szerződésének elfogadásáról

(67/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

26./ „Fót, Város közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna bekötővezeték létesítési költségeinek támogatásáról” szóló pályázati kiírása

(118. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

27./ Döntés a „Fót, Pirók Ház – kapu és kerítés felújítása” tárgyában

(126. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Czégány Sándor építészmérnök

 

28./ Döntés a Fót belterület 4601/7 és 4560/38 hrsz.-ú ingatlanokon (Buszforduló) bevásárló központ létesítésének előkészítéséről

(149. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh József alpolgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

29./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2017. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről

(145. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

30./ Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 6. szám alatti ház bontása” - tárgyában

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

31./ Döntés Fót Város Önkormányzatának, jogszabályok által előírt „Energiahatékonysági Feladatainak” teljesítéséről

(103. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

32./ Döntés Fót, Deák Ferenc utca burkolat felújításáról

(144. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

33./ Döntés a Városi Gyermeknap és a Főzőverseny programterve és költségterve jóváhagyásáról

(131. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök és Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

34./ Egyebek

 

 

 

Kelt: Fót, 2017. április 7. Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök