Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2017. április 20-án (csütörtök) 10.30 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére. (a rendkívüli Képviselő-testületi ülés után)

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés elmaradt jubileumi jutalom kifizetéséről

(Z/138. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés intézményvezetői pályázatok véleményezéséről

(Z/150. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Eich László tankerületi igazgató

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

1./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására, és döntés a digitális jelzőrendszeres készülékek piaci alapú bérbeadásának szabályzatának elfogadásáról

(99. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ A városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló új rendelet ( A 33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása helyett)

( 52/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám és Merkwart Krisztián képviselők

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás fizetésének rendszeréről szóló 27/1998. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

(117. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról

(140. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

(130. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Beszámoló a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről

(139. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról

(146. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint

(114. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: Egészségügyi szolgáltatók

 

9./ Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Döntés a helyi egyházak együttműködési és támogatási irányelveiről

(129. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: helyi egyházi képviselők

 

11./ A fóti tó körüli sétány és napközis tábor épületének tetőszerkezete építésével kapcsolatos döntések

(később küldendő 142. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(152. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

13./ Döntés a fogyatékos személyek nappali ellátásának megszervezése ügyében

(148. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Tájékoztató az Önkormányzat érvényben lévő támogatási szerződéseinek célirányos felülvizsgálatáról

(53/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ „Fót, Város közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna bekötővezeték létesítési költségeinek támogatásáról” szóló pályázati kiírása

(118. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

16./ Döntés a Németh Kálmán Emlékház kisépületének felújítását, interaktívvá fejlesztését célzó részletes feladatsor jóváhagyásáról, a pályázati önrész biztosításáról

(128. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKKK intézményvezető

 

17./ Döntés a Városi Gyermeknap és a Főzőverseny programterve és költségterve jóváhagyásáról

(131. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök és Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

18./ 135/2017. sz. előterjesztés elkészítése: Javaslat a kulturális és sport tevékenységek támogatása iránti pályázatok elbírálására (április 13.-án közreadott munkaanyag alapján)

 

19./ Egyebek

 

Kelt: Fót, 2017. április 7.

 

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök