Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 26-án 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának elmúlt félévi tapasztalatairól

( Z/141. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Nagy Attila

Dr. Pathy-Nagy László

 

2./ Döntés elmaradt jubileumi jutalom kifizetéséről

(Z/138. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés az Erdőkalja utcai túlkerített ingatlanok rendezése érdekében

(Z/127. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 2032/42, 43, 44 hrsz.-ú ingatlanok értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/121. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés a Fót 0166/4 hrsz.-ú ingatlan árverési vételi ajánlattételről

(Z/119. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Fót 0167 hrsz.-ú ingatlan árverési vételi ajánlattételről

( Z/120. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés intézményvezetői pályázatok véleményezéséről

(Z/150. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Eich László tankerületi igazgató

 

8./ Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése a 2017/2018 évfordulóra” című közbeszerzési eljárás megindításáról

(Z/133. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

9./ Döntés a sport és kulturális tevékenységek pályázati támogatására tett EEB-javaslatról

(Z/135. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

NYÍLT ÜLÉS: Várható kezdete: kb. 15.00 óra

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (155. sz. anyag)

 

NAPIREND:

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására, és döntés a digitális jelzőrendszeres készülékek piaci alapú bérbeadásának szabályzatának elfogadásáról

(99. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ A városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló új rendelet ( A 33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása helyett)

( 52/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám és Merkwart Krisztián képviselők

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás fizetésének rendszeréről szóló 27/1998. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

(117. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról

(140. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

 

10./ Döntés – a „Gáz- és villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017-2018” tárgyú közbeszerzési eljárást megelőző –energetikai szakértő megbízásáról

(134. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

MUNKATERV SZERINT

 

5./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

(130. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Beszámoló a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről

(139. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról

(146. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint

(114. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: Egészségügyi szolgáltatók

 

9./ Döntés a „Fót, Ferenczy István utca 8. szám alatti Vendégház felújítása” - tárgyában

(136. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Péter László építészmérnök

 

10./ Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a helyi egyházak együttműködési és támogatási irányelveiről

(129. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: helyi egyházi képviselők

 

12./ Döntés a Németh Kálmán Emlékház kisépületének felújítását, interaktívvá fejlesztését célzó részletes feladatsor jóváhagyásáról, a pályázati önrész biztosításáról

(128. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKKK intézményvezető

 

13./ A fóti tó körüli sétány és napközis tábor épületének tetőszerkezete építésével kapcsolatos döntések

(142. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(152. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

15./ Döntés Fót, Dózsa György utca (1.hrsz.) területének rendezése ügyében

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Döntés a fogyatékos személyek nappali ellátásának megszervezése ügyében

(148. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Fóti Sport Egyesület Támogatási kérelem elbírálása

(105/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó egyesület elnöke

 

18./ Javaslat ingatlanok hasznosítására

(123. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés a Fót Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7 db tanulói vizes csoportjának felújításáról

(124. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola emeletén lévő illemhelyek felújításáról és tornatermi öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának pótlásáról

(125. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Döntés a Fót, 1586/5 és 1586/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről

(132. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Tájékoztató az Önkormányzat érvényben lévő támogatási szerződéseinek célirányos felülvizsgálatáról

(53/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezéséről

(61/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Döntés a Fót, Márton patak csőáteresz beépítése tárgyában

(122. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének –városüzemeltetési tevékenység- elfogadásáról

(67/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető igazgató

Forgács László műszaki igazgató

 

26./ Fót Város közigazgatási területére vonatkozó településképi rendelet tervezet és a rendelet tervezet szakmai megalapozását biztosító településképi arculati kézikönyv elkészítésére rendelkezésre álló keret megnövelése

(82/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

27./ „Fót, Város közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna bekötővezeték létesítési költségeinek támogatásáról” szóló pályázati kiírása

(118. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

28./ Döntés a „Fót, Pirók Ház – kapu és kerítés felújítása” tárgyában

(126. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Czégány Sándor építészmérnök

 

29./ Döntés a Fót belterület 4601/7 és 4560/38 hrsz.-ú ingatlanokon (Buszforduló) bevásárló központ létesítésének előkészítéséről

(149. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh József alpolgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

30./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2017. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről

(145. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

31./ Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 6. szám alatti ház bontása” - tárgyában

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

32./ Döntés Fót Város Önkormányzatának, jogszabályok által előírt „Energiahatékonysági Feladatainak” teljesítéséről

(103. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

33./ Döntés Fót, Deák Ferenc utca burkolat felújításáról

(144. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

34./ Döntés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról

(154. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: -

 

35./ Döntés Fót 0279/11, 05/6 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában rálépési engedély megadásáról

(153. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

36./ Egyebek

 

NAPIREND UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

 

Kelt: Fót, 2017. április 21.

Bartos Sándor

polgármester