Tisztelt Szülő(k) /Törvényes Képviselő(k)!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Fót Város Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári,őszi és téli szünetben.

Az összes szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

Formanyomtatvány elérhető a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában, valamint Fót Város Önkormányzat honlapján www.fot.hu. A nyomtatvány kitöltésében a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezésre.

A szünidei gyermekétkeztetést Fót Város Önkormányzatának az általános-és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére az említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

A kitöltött nyomtatványokat – a nyári ingyenes étkeztetéshez – 2017.június 9-ig juttathatják el a Hivatal Ügyfélszolgálati irodájába.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szünidei gyermekétkeztetés keretén belül a nyári szünetben 43 napon át szükséges étkeztetni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

A nyári szünidei étkezést 2017. július 03.-2018. augusztus 31. közötti időszakban Fót Város Önkormányzata a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-n keresztül, az ebéd elvitelével biztosítja, ennek megfelelően, kérjük Önöket, hogy ételhordót vigyenek magukkal.

 

Az ebéd elvitelének helyszínei:

 

Intézmény megnevezése Időpontok

Fóti Közszolgáltató Kft

Központi Konyha (Buszforduló)

2151 Fót, Szent Benedek u. 9-11 2017. július 03.-2017. július 16.

2017. július 31.-2017.augusztus 31.

Bíró Háza Étterem

2151 Fót, Károlyi út 22. 2017. július 17.-2017. július 28.

 

Az elvitel időpontja : 11:00 és 13:30 óra között.

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek/ek vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

 

 

Fót, 2017. május 11.

Hatósági-és Ügyfélszolgálati Osztály