Pályázati Felhívás Fót Város Önkormányzata meghirdeti a 2017/2018. tanév I. félévére a ,,Sipos Pál” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj-pályázatot

A pályázatra azok a Fót területén állandó lakhellyel rendelkező középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik

 nappali tagozaton középfokú oktatási intézményekben folytatják tanulmányaikat,

 tanulói jogviszonyuk a 2016/2017. tanévben fennáll,

 tanulmányi átlaguk a 2016/2017. tanévben legalább 4,0.

 

Az ösztöndíj pályázat keretösszege: 1 millió forint.

 

 

Az ösztöndíj időtartama 5 hónap, azaz 2017. szeptembertől 2018. januárig.

 

Az ösztöndíj tanulónkénti összegét a bírálók a beérkezett pályázatok száma, a pályázók tanulmányi eredménye, valamint a pályázók szociális helyzete alapján határozzák meg.

 

A megítélt ösztöndíjak havonta kerülnek kifizetésre az ösztöndíj időtartama alatt.

 

Pályázni a Középiskolai Ösztöndíjra pályázati adatlap kitöltésével és annak – kötelező mellékleteivel együtt történő - benyújtásával lehet. A pályázóknak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 pályázati adatlap,

 a 2016/2017-os tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás,

 a 2016/2017-os tanév év végi bizonyítványának az iskola által hitelesített másolata,

 a pályázó és vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének (benne a családi pótlék, rendszeres támogatások) igazolása.

 

A Pályázati Adatlap átvehető a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (Fót, Vörösmarty tér 1.), továbbá - kölcsönzési időben- a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtárában (Fót, Dózsa György út 12-14.), valamint letölthető a www.fot.hu honlapról is.

 

A pályázatokat postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére kell eljuttatni (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), vagy e Hivatal Ügyfélszolgálatán benyújtani oly módon, hogy azok 2017. augusztus 10-én (csütörtök) 10 óráig be is érkezzenek a Hivatalhoz.

(A határidő után, azaz késve érkező pályázati anyagokat a bírálók elutasítják.)

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:

 a pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül,

 az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

 A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak - az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő - nyilvánosságra hozatalához.

 

A beérkezett pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013.(V.1.) önkormányzati rendeletének 4.§./4/ bekezdése értelmében az Emberi Erőforrás Bizottság bírálja el.

 

A pályázat elbírálásáról az Önkormányzat 2017. szeptember 23-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

Fót, 2017. június 28.

 

Madaras Ádám sk.

Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

 

Attachments:
Download this file (pályázati űrlap.doc)pályázati űrlap.doc[ ]40 Kb