Hirdetmény

a településképi arculati kézikönyv kidolgozásával és településképi rendelet megállapításával kapcsolatos lakossági fórum tartásáról A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint e törvény végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet és Fót Város Önkormányzat 126/2017. (III.29.) számú határozata alapján településképi arculati kézikönyvet kell kidolgozni és településképi rendeletet kell megállapítani.

Fentiekre tekintettel lakossági fórumot tartunk 2017. július 26.-án 17:00 órakor a fóti Művelődési Ház Szalkay termében, melyre tisztelettel meghívjuk.

 

Fót, 2017. július 5.

 

Bartos Sándor

polgármester