A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztály

Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű -1 éves időtartamra szóló - közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. „Pénzügyi és számviteli feladatkör” II. besorolási osztályában

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jelentkező feladatát képezi az önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó adók megállapítása, kivetése, beszedése, nyilvántartása, könyvelése, ellenőrzése, továbbá az adóigazolások kiadása, az adóztatás megszüntetése, illetve a meg nem fizetett adók és adók módjára behajtandó köztartozások beszedése.

Döntésre előkészíti és lefolytatja az ügyköréhez kapcsolódó méltányossági eljárást.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középfokú képesítés, a 29/2012.(III.7) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./19. pontban meghatározottak szerint: gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

• Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

• önkormányzati adóhatósági területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• az ONKADÓ-program ismerete,

• az ASP rendszer ismerete

• helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető nyújt, a 06-27/535-375, 108 -as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja – 2017. július 19.

• A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24