Tisztelt Szülő(k) /Törvényes Képviselő(k)!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Fót Város Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári,őszi és téli szünetben.

Minden szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

 

Formanyomtatvány elérhető a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában, valamint Fót Város Önkormányzat honlapján www.fot.hu. A nyomtatvány kitöltésében a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

 

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételeket meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetést megkezdése előtt, jelen esetben szeptember 1-jén fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezésre.

 

A szünidei gyermekétkeztetést Fót Város Önkormányzatának az általános-és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére az említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

 

Az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

 

A kitöltött nyomtatványokat – az őszi ingyenes étkeztetéshez – 2017. október 12-ig juttathatják el az Hivatal Ügyfélszolgálati irodájába.

 

Tájékoztatjuk Önt/Önöket, hogy a szünidei gyermekétkeztetés keretén belül az őszi szünetben 4 napon át szükséges étkeztetni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

 

Az őszi szünidei étkezést 2017. október 30,31-én, valamint 2017. november 2 és 3-án Fót Város Önkormányzata a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-n keresztül az ebédet elvitellel biztosítja, ennek megfelelően, kérjük Önöket, hogy ételhordót vigyenek magukkal.

 

Az ebéd elvitelének helyszíne: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft – Központi

Konyhája ( Buszforduló)

2151 Fót, Szent Benedek u.9-11

 

Az elvitel időpontja : 11:00 és 13:30 óra között.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

 

 

Fót, 2017. szeptember 25.

Hatósági-és Ügyfélszolgálati Osztály