Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 25-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Mentesítés iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában

(Z/116/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

2./ Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról pályázati tanácsadó igénybevétele céljából

(Z/239/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

3./ Megyei kitüntetésekre felterjesztések

(Z/272/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:

 

4./ A Fót Fejlődéséért Közalapítvány ellenőrző bizottsági tagjának megválasztásáról

(Z/281/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés a Vodafone Magyarország Zrt. bázisállomás éves bérleti díjcsökkentéséről

(Z/301. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól

(Z/304. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

7./ Döntés Fót, öt darab utca útépítésére/felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint műszaki ellenőr kiválasztásáról

(Z/307. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

 

 

NYÍLT ÜLÉS: Várható kezdete: kb. 9.30 óra

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (327. sz. anyag)

 

 

NAPIREND:

 

RENDELETEK

 

1./ A helyi, - Fót Város Területrendezési, Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács megalakításáról és működtetéséről szóló 15/2004. (IX.29.) sz. rendelete hatályon kívül helyezéséről

(293. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Rendeletalkotás, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2017. (X.26.) önkormányzati rendelet tervezete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

(294. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Rendeletalkotás, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2017. (X.26.) önkormányzati rendelet tervezete a sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól szóló 21/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(297. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Rendeletalkotás, a helyi adókról szóló 25/2017. (VII.6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(309. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

5./ Rendeletalkotás, Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (X.26.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről

(316. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Rendeletalkotás, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletének tervezete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2017. (VII.7.) sz. rendelete módosításáról

(317. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Rendeletalkotás a reklámok közzétételéről, a reklámhordozók és reklámhordozókat tartó berendezések elhelyezéséről

(318. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Rendeletalkotás a fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról - önálló képviselői indítvány

(277/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

9./ Tájékoztatás az érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról

(308. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

10./ Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól

(314. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének módosításairól

(321. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

12./ Ingatlanhasznosítási ütemterv felülvizsgálata

(322. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

13./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(305. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

14./ Döntés a „Fót, Barackos Közművesítése tárgyában

(48/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

Barackos Építő Közösség

 

15./ Döntés Fót Város Önkormányzatának, jogszabályok által előírt „Energiahatékonysági Feladatainak” teljesítéséről

(103/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

16./ Döntés nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában

(165/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária intézményvezető

 

17./ Fót Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(176/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

18./ Szakmai elemzés az önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének vizsgálatáról

(204/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2017. január – június közötti időszakra vonatkozó tájékoztatójának kiegészítése

(236/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

20./ Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzése tárgyában

(259/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Javaslat az Emberi Erőforrás Bizottság megüresedett képviselő-tagi helyének betöltésére

(291/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott:-

 

22./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Vezetői tisztségének betöltésére szóló pályázat kiírásáról

(302. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

23./ Döntés önkormányzati intézmények megközelítésének tárgyában

(306. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

24./ Döntés a Fót 0203/1 hrsz.-ú ingatlan értékmeghatározásáról

(310. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

25./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017-es üzleti tervének harmadik negyedéves teljesítéséről szóló ügyvezetői tájékoztató

(324. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

26./ Javaslat bérlakás-építési program beindítására –önálló képviselői indítvány

(107/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Szabálytalan bekötés megszüntetése Fót, Dózsa György út 12-14 szám alatti ingatlanon

(298. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

28./ Döntés úthozzájárulás megállapításáról (Beniczky köz, Kund Pál utca, Tóth Árpád utca)

(299. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

29./ Döntés a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub támogatási kérelméről

(315. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Megyeri Tigrisek KH.KK.

 

30./ Fót Város hatályos településrendezési eszközei – szabályozási vonal módosításával – kapcsolatos módosításának tervezete

(319. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

31./ Döntés a „Fót, Károlyi István utca 3. szám alatti épület bontása” tárgyában

(323. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

32./ Döntés az Alberti Béla emléktábla áthelyezéséről

(325. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

33./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kertészeti telephelyén (Fót, Ferenczy u. 8.) felépítendő fóliasátor tárgyában

(326. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

34./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról

(303. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati Intézmények

Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

 

35./ Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPIREND UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

 

 

Kelt: Fót, 2017. október 20.

Bartos Sándor

polgármester

 

 

 

Attachments:
Download this file (KT meghívó 10.25.pdf)KT meghívó 10.25.pdf[ ]269 Kb