Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának  2017. november 14-én (kedd) 9.00 óra kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól

(Z/304/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB,EEB

Javasolt meghívott: -

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás, az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására

( 329. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

2./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői 2018. évi illetményalapjának megállapítására – önálló képviselői indítvány

(335/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Rendeletalkotás, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulás mértékéről szóló …./2017. (XI.23.) önkormányzati rendeletről

(335. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Tájékoztatás a közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2018. évtől (folyékony hulladékszállítás), és a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2018. évi díjtételeinek meghatározása tárgyában

(336. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Rendeletalkotás, a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló 52/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

(337. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

MUNKATERV SZERINT

 

6./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2018. évi munkaterve, szakmai költségvetése

(330. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

7./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről

(334. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Intézményvezetők

 

8./ Döntés Fót Város 2018. évi rendezvénytervéről

(338. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában

(341. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Intézményvezetők

 

10./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(339. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

11./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(176/D. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

12./ Pirók Ház hasznosítási koncepció tervezete

(328. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Máté György etnográfus

 

13./ Mindenki Karácsonya költségterv és programterv jóváhagyása

(343. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2017. november 2.

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök

 

Előterjesztések ide kattintva elérhetőek