Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 22-én 10.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól

(Z/304/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta:

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és jogi szakértői feladatok 2018.04.01 – 2020.03.31 közötti időszakban történő ellátásáról

(Z/331. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

3./ Döntés a Fót 1551 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(Z/332. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a 059/34-41 hrsz.-ú telkek értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/333. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

NYÍLT ÜLÉS: Várható kezdete: kb.10.30 óra

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (344. sz. anyag)

 

 

NAPIREND:

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás, az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására

( 329. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

2./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői 2018. évi illetményalapjának megállapítására – önálló képviselői indítvány

(335/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Rendeletalkotás, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulás mértékéről szóló …./2017. (XI.23.) önkormányzati rendeletről

(335. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Tájékoztatás a közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2018. évtől (folyékony hulladékszállítás), és a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2018. évi díjtételeinek meghatározása tárgyában

(336. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Rendeletalkotás, a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló 52/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

(337. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

6./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2018. évi munkaterve, szakmai költségvetése

(330. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

7./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről

(334. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Intézményvezetők

 

8./ Döntés Fót Város 2018. évi rendezvénytervéről

(338. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(339. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

10./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában

(341. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Intézményvezetők

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

11./ Döntés a”Fót Barackos Közművesítése tárgyában

(korábban kiküldött, 401/2017.sz. KT-határozattal elnapolt 48/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

Barackos Építő Közösség

 

12./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(176/D. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

13./ Döntés a Pirók Ház végleges kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése tárgyában

(320. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

 

 

14./ Pirók Ház hasznosítási koncepció tervezete

(328. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Máté György etnográfus

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

15./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervének fejlesztési támogatási előirányzatának módosítása

(342. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

16./ Egyebek

 

 

 

NAPIREND UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2017. november 15.

Bartos Sándor

polgármester

 

Attachments:
Download this file (KT meghívó 11.22.pdf)KT meghívó 11.22.pdf[ ]162 Kb