Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2017. december 4-én (hétfőn) 10.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fáy présház tulajdonrészének megvásárlásáról

(Z/252/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Ingatlancsere az MNV Zrt.-vel

(Z/346. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 8203 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(Z/352. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYÍLT ÜLÉS: Várható kezdete: kb 10.30. óra

 

RENDELETEK

 

1./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(347. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

2./ Rendeletalkotás, az elektronikus ügyintézésről szóló 25/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(353. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Rendeletalkotás, az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

(355. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

(356. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

 

5./ Beszámoló Fót Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatairól

(358. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről

(360. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (362. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezésének módosítása

(61/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

(345. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Döntés a 2018. január1. – 2019. december 31. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról

(349. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szociális Kerekasztal tagjai

 

11./ Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság éve munkájáról

(354. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

12./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról

(176/E. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

13./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének módosításairól

(321/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

14./ Döntés sírhely-gazdálkodási terv jóváhagyásáról

(348.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

15./ Döntés a Fót 2027/2 hrsz. alatti erdő telepítéséről

(351. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Döntés szolgalmi jog alapítás jóváhagyásáról

(359. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Tájékoztatás a 2017. III. negyedévben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

(361. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB,

Javasolt meghívott: dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

 

18./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2017. november 24.

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök