Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2017. december 6-án (kedd) 16.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati kérelmek ügyében

(350. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

NYÍLT ÜLÉS: Várható kezdete: kb 16.20 óra

 

NAPIREND:

 

RENDELETEK

 

1./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(347. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Rendeletalkotás, az elektronikus ügyintézésről szóló 25/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(353. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Rendeletalkotás, az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

(355. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

(356. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

 

5./ Beszámoló Fót Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatairól

(358. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről

(360. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(362. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

(345. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés a 2018. január 1. – 2019. december 31. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról

(349. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szociális Kerekasztal tagjai

 

10./ Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság éve munkájáról

(354. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

11./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról

(176/E. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

12./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének módosításairól

(176/E. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

13./ Döntés sírhely-gazdálkodási terv jóváhagyásáról

(348.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

14./ Döntés szolgalmi jog alapítás jóváhagyásáról

(359. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

15./ Egyebek

 

 

NAPIREND UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

 

Kelt: Fót, 2017. november 24.

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök