HIRDETMÉNY

Fót HÉSZ módosítása főépítészi eljárás keretében

Fót, Emese közben lévő 4020/ 44 helyrajzi számú terület a hatályos 13/2001. (VII. 13.) számú KT rendelettel megállapított helyi építési szabályzat alapján jelenleg nem beépíthető. A telek tulajdonosa kérvényezte Fót Város Képviselő-testületénél a helyi építési szabályzat módosítását annak érdekében, hogy a kertvárosi lakóterületen lévő telkét beépíthesse.

 

Az Emese közben lévő 4020/ 44 helyrajzi számú terület a 13/2001. (VII. 13.) számú KT rendelettel megállapított helyi építési szabályzat alapján a KEL-2 építési övezetbe tartozik. A telket – sajátos elhelyezkedése miatt – három oldalról közterület (út) veszi körbe, ezért a teleknek három előkertje van. A helyi építési szabályzat a KEL-2 építési övezetben az előkert mélységét az utcában kialakultaknak megfelelően szabályozza. Ez a szabály az adott telek három előkertjének mindegyikére nem alkalmazható. A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 35.§ (2) bekezdése szerint az előkert legkisebb mélységét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ennek hiányában a kialakult állapotnak megfelelő vagy 5,0 méter. Az előírások szerinti előkert mélységeket alkalmazva, a telken nem marad építési hely. A szabályozást úgy kell módosítani, hogy a telken építésre alkalmas építési hely kijelölhető, s ezáltal a telek beépíthető legyen.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint állami főépítészi eljárással történhet a településrendezési eszköz egyeztetése, ha a módosítás a 32.§ (6a) bekezdés cc.) pontjában megfogalmazott építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítására irányul. A Fót 4020/ 44 helyrajzi számú telek beépíthetősége érdekében az építési vonalakat, illetve az építési vonalakkal meghatározott építési helyet kell módosítani. A helyi építési szabályzat vonatkozó módosítását városunk főépítésze 2017. 05. 03.-án egyeztette a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészével, aki az eljárással egyetértett.

A helyi építési szabályzat módosításáról Fót Város Képviselő-testülete 227/2017.(V.31.) számú KT határozatával döntött. A módosítás terveit a MŰ-HELY Zrt elkészítette, melyet a hirdetményhez mellékeltünk.

Tisztelt Partnerek! (A partnerek meghatározása a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. §.-a alapján)

Kérem, szíveskedjenek észrevételeiket megtenni a mellékelt dokumentumok alapján a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése értelmében a hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, (Fót Város Önkormányzat, 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) vagy e-mailben. (polgármester@fót.hu )

 

Fót 2017. 12. 18. Bartos Sándor

polgármester

Attachments:
Download this file (fot_HESZ-MOD-emese-20171204-MLE.pdf)fot_HESZ-MOD-emese-20171204-MLE.pdf[ ]1808 Kb