Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. január 15-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

 

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Vezető tisztségének betöltésére beérkezett pályázatok ügyében

(Z/11. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 16.15 óra)

 

 

RENDELETEK

 

1./ Fót Város Településképi Arculati Kézikönyvének, és Fót Város Településképi Rendeletének tervezete jóváhagyására

(6. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: OBERLISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft.

 

2./ Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés és a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Emberi Erőforrás Bizottság 2018. évi Munkaterve

(5. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(4. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

5./ Döntés az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Tervéről

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti GESZ

Fóti Közszolgáltató Kft.

 

6./ Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve

(14. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Városi programok, Nőnap és Március 15. program- és költségterve

(16. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB, PJB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Fót Város Önkormányzata és a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(20. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Kőfalvi Csaba FRNÖ elnökhelyettes

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

9./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(10. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

10./ Döntés a Városi Piac működtetéséhez szükséges dokumentumok jóváhagyásáról

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

 

11./ Fóti GESZ feladatellátási szerződés jóváhagyása

(25. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

12./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2018. január 12.

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök

 

 

 

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Főépítész

Könyvvizsgáló

Belső ellenőr

Intézményvezetők

Külső bizottsági tagok

Németh Richárd roma nemzetiség elnöke

Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

Rendőrkapitány, őrsparancsnok

OBERLISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft.

Hirdetmény útján

 

 

 

 

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.