Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. január 24-én (szerdán) 11.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Vodafone Magyarország Zrt. Fót, Dózsa Gy. út 12 sz. alatt lévő bérleményre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

(Z/1. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Vezető tisztségének betöltésére beérkezett pályázatok ügyében

(Z/11. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin

 

3./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 5351/279 hrsz.-ú telekingatlan megosztásának javaslata

(Z/19. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

4./ Alpolgármesteri jutalom megállapítása

(Z/30. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

5./ Döntés külső bizottsági tag köztartozásmentes adózói adatbázisba történő szerepletetése tárgyában

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

RENDELETEK

 

1./ Fót Város Településképi Arculati Kézikönyvének, és Fót Város Településképi Rendeletének tervezete jóváhagyására

(6. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: OBERLISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft.

 

2./ Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés és a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Döntés a „2018. évben tervezett új, továbbá felújítandó 1-1 játszótér helyszínéről és költségvetési fedezetéről”

(2. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(4. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

5./ Döntés az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Tervéről

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti GESZ

Fóti Közszolgáltató Kft.

 

6./ Döntés a lakossági veszélyes hulladékok 2018. évi gyűjtésére szóló pályázat kiírásáról

(15. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Fót Város Önkormányzata és a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(20. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Kőfalvi Csaba FRNÖ elnökhelyettes

 

 

 

 

8./ Közalkalmazotti megállapodás felülvizsgálata

(26. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: KIÉT

 

9./ Döntés 16/2017. (I.25.) KT-határozat módosításáról „a 2018-2020. évi részletes út- és járdaépítési (felújítási) ütemtervek tárgyában” és a 2018. évi tervezési ütemterv végrehajtásáról

(27. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2017. július – december közötti időszakra vonatkozó beszámolója, illetve a 2018-as évre vonatkozó munkaterve

(28. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Városi programok, Nőnap és Március 15. program- és költségterve (16. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB, PJB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

12./ Pénzügyi és Jogi Bizottság 2018. évi Munkaterve (7. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

13./ Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezésének módosításáról

(8. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(10. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

15./ Döntés a Városi Piac működtetéséhez szükséges dokumentumok jóváhagyásáról

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

 

 

 

16./ Döntés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és jogi szakértői feladatok 2018.04.01 – 2020.03.31 közötti időszakban történő ellátására szóló Ajánlattételi felhívás –közreadás előtti - módosításáról

(17. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a „Fót, Balogh Sándor Sporttelep öltözőépületének felújítása” - tárgyában

(21. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés Fót, Nyugati iparterület burkolás, helyreállítás, területrendezés szerződés módosítás tárgyában

(23. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének elfogadásáról

(24. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

20./ Fóti GESZ feladatellátási szerződés jóváhagyása

(25. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

21./ Döntés a „Fót, Március 15. u. 41/I. 1.sz. lakás felújítása” - tárgyában

(3. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Döntés a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatos pótmunkákról és szerződés módosításáról

(18. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés M2 gyorsforgalmi út közvilágítási terveinek jóváhagyásáról, valamint a NIF Zrt.-vél kötendő együttműködési megállapodásról

(29. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2018. január 12.

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök

 

 

 

 

Kapják:

Képviselő-testület

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Főépítész

Könyvvizsgáló

Intézményvezetők

Külső bizottsági tagok

Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

Palásti Béla FKKK igazgató

OBERLISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft.

Kőfalvi Csaba FRNÖ elnökhelyettes

Hirdetmény útján

 

 

 

Az érdeklődők az nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján túl a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.