Tisztelt Lakosság!

Fót városa kerékpár utat kíván építeni Budapest XV. kerület és Dunakeszi város között a 2102 számú út, Fót településközpont és 2101 számú út mentén. A kerékpár út létesítése miatt módosítani kell a hatályos HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv 2102 számú út szabályozási vonalát. A módosítás hibajavító formában készült, ezért a HÉSZ módosítása állami főépítészi eljárás keretében történik. A 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 42/A.§ (1) bekezdésének, valamint a 22/2017 (X.26) Ök. rendelet 6.§ (5) bekezdése figyelembevételével a módosításra került tervet partnerségi egyeztetésre bocsájtom. A 33/2017. (X.26.) rendelet 3.§-a szerinti partnerek a rendelet 9.§-a szerint véleményezhetik a HÉSZ módosítást.

 

Melléklet: A HÉSZ módosításának tervezete

Fót, 2018. 01.24

Üdvözlettel : Bartos Sándor

polgármester