Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 31-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Vodafone Magyarország Zrt. Fót, Dózsa Gy. út 12 sz. alatt lévő bérleményre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

(Z/1. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Vezető tisztségének betöltésére beérkezett pályázatok ügyében

(Z/11. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin

 

3./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 5351/279 hrsz.-ú telekingatlan megosztásának javaslata

(Z/19. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 9.30 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (32. sz. anyag)

 

RENDELETEK

 

1./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Véleménylap 1. sz. melléklete szerinti rendelet-tervezet alapján

(22. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

 

2./ Fót Város Településképi Arculati Kézikönyvének, és Fót Város Településképi Rendeletének tervezete jóváhagyására

(6. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: OBERLISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft.

 

3./ Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés és a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Döntés a „2018. évben tervezett új, továbbá felújítandó 1-1 játszótér helyszínéről és költségvetési fedezetéről”

(2. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(4. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

6./ Döntés az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Tervéről

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti GESZ

Fóti Közszolgáltató Kft.

 

7./ Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve

(14. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés a lakossági veszélyes hulladékok 2018. évi gyűjtésére szóló pályázat kiírásáról

(15. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Fót Város Önkormányzata és a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(20. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Kőfalvi Csaba FRNÖ elnökhelyettes

 

10./ Közalkalmazotti megállapodás felülvizsgálata

(26. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: KIÉT

 

11./ Döntés a 16/2017. (I.25.) KT-határozat módosításáról „a 2018-2020. évi részletes út- és járdaépítési (felújítási ) ütemtervek tárgyában” és a 2018. évi tervezési ütemterv végrehajtásáról

(27. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2017. július – december közötti időszakra vonatkozó beszámolója, illetve a 2018-as évre vonatkozó munkaterve

(28. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

13./ Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezésének módosításáról

(8. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(10. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

15./ Döntés a Városi Piac működtetéséhez szükséges dokumentumok jóváhagyásáról

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

16./ Döntés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és jogi szakértői feladatok 2018.04.01 – 2020.03.31 közötti időszakban történő ellátására szóló Ajánlattételi felhívás –közreadás előtti - módosításáról

(17. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a „Fót, Balogh Sándor Sporttelep öltözőépületének felújítása” - tárgyában

(21. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés Fót, Nyugati iparterület burkolás, helyreállítás, területrendezés szerződés módosítás tárgyában

(23. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének elfogadásáról

(24. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

20./ Fóti GESZ feladatellátási szerződés jóváhagyása

(25. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

21./ Alpolgármesteri jutalom megállapítása

(Z/30. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

22./ Döntés a „Fót, Március 15. u. 41/I. 1.sz. lakás felújítása” - tárgyában

(3. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatos pótmunkákról és szerződés módosításáról

(18. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ DöntésM2 gyorsforgalmi út közvilágítási terveinek jóváhagyásáról, valamint a NIF Zrt.-vél kötendő együttműködési megállapodásról

(29. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Egyebek

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2018. január 26.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések ide kattintva elérhetőek!

Attachments:
Download this file (KT meghívó 01.31.pdf)KT meghívó 01.31.pdf[ ]197 Kb