Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. február 14-én (szerdán) 9.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 1102, 1110, 1111 hrsz.-ú ingatlanok megszerzéséről

(Z/34. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 1127/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(Z/35. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 1297 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/36. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 1316 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/37. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés az FKF Zrt-vel kötendő Vállalkozási szerződésről

(Z/39. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

 

 

6./ Helyi kitüntetések adományozása

(Z/51. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Egyebek

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 10 óra)

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről

(54. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

2./ Döntés a „Fót, hat darab utca útépítése, felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

(65. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

3./ Döntés Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

(55. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

4./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(43. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

5./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

(56. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

 

6./ Az Apponyi Franciska Óvoda intézményvezetőjének a 2013-2018 évek közötti időszakra vonatkozó beszámolója

(47. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Nyírő K. Judit intézményvezető

 

7./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(45. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

8./ Javaslattétel új Egészségügyi Központ tanulmányterve elkészítésének pályáztatására, annak ütemtervére

(48. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Buszvárók kijelölése karbantartásra, avagy átépítésre

(49. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017-es üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről szóló ügyvezetői tájékoztató

(53. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

11./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjének jóváhagyása

(46. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Felügyelő Bizottság tagjai

 

12./ Tájékoztató külső cég bevonásának lehetőségeiről az adóhátralékok behajtására és a nem adózó adóalanyok felderítésére

(57. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

(60. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Döntés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

(61. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Városi program, a Károlyi Huszárok Ünnepe program- és költségterve

(62. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:

 

16./ Tájékoztatás a 2017. IV. negyedévben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

(63. sz. anyag)

Előterjesztő: Zámodics Péter Pénzügyi és Adóügyi osztályvezető

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

 

17./ Támogatási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével

(40. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Gerzsenyi István a szervezet igazgatója

 

18./ Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(41. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor az egyesület elnöke

 

19./ Támogatási szerződés megkötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal

(42. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Tamási László az alapítvány elnöke

 

20./ Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár részére helyiség használatba adásáról

(44. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Kőszegi Réka könyvtárvezető

 

21./ Döntés a 2018/2019. tanév Fóti Suliolimpia rendezvénysorozat támogatásáról

(52. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Lendvai Balázs testnevelő tanár

 

22./ Döntés a Fót 1107 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(33. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés a „Fót, Ferenczy István u. 8. szám alatti Vendégház felújítási munkái” tárgyában

(50. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

24./ Döntés a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Programja” támogatásáról

(58. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Döntés József Attila utcai járda felújításáról

(59. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

26./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi Környezetvédelmi keret-előirányzatainak felhasználásáról, továbbá javaslat a 2018. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára és a Környezetvédelmi Alap pályázati előirányzata pályázati felhívásának tartalmára

(38. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Javaslat a hatályos településtervezési szerződés megszüntetésére, és új tervezési szerződés megkötésére.

(64. sz. anyag - a 2018. február 12-vel kezdődő héten, pótlólag tervezett kiküldéssel)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

28./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2018. február 8.

 

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök