Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának  2018. február 21-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Helyi kitüntetések adományozása

(Z/51. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb 16.30 óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(43. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

(56. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(45. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

4./ Az Apponyi Franciska Óvoda intézményvezetőjének a 2013-2018 évek közötti időszakra vonatkozó beszámolója

(47. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Nyírő K. Judit intézményvezető

 

5./ Javaslattétel új Egészségügyi Központ tanulmányterve elkészítésének pályáztatására, annak ütemtervére

(48. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017-es üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről szóló ügyvezetői tájékoztató

(53. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

7./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

(60. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjének jóváhagyása

(46. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Felügyelő Bizottság tagjai

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

9./ Támogatási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével

(40. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Gerzsenyi István a szervezet igazgatója

 

10./ Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(41. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor az egyesület elnöke

 

11./ Támogatási szerződés megkötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal

(42. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Tamási László az alapítvány elnöke

 

12./ Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár részére helyiség használatba adásáról

(44. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Kőszegi Réka könyvtárvezető

 

13./ Döntés a 2018/2019. tanév Fóti Suliolimpia rendezvénysorozat támogatásáról

(52. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Lendvai Balázs testnevelő tanár

 

14./ Döntés a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Programja” támogatásáról

(58. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés József Attila utcai járda felújításáról

(59. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Városi program, a Károlyi Huszárok Ünnepe program- és költségterve

(62. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Javaslat a hatályos településtervezési szerződés megszüntetésére, és új tervezési szerződés megkötésére.

(64. sz. anyag - a 2018. február 12-vel kezdődő héten, pótlólag tervezett kiküldéssel)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

18./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2018. február 8.

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök