Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 28-án 10.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 1102, 1110, 1111 hrsz.-ú ingatlanok megszerzéséről

(Z/34. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 1127/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(Z/35. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 1297 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/36. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 1316 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/37. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés az FKF Zrt-vel kötendő Vállalkozási szerződésről

(Z/39. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Helyi kitüntetések adományozása

(Z/51/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Javaslat a Mű-Hely Zrt.-vel fennálló hatályos településtervezési szerződés megszüntetésére és új Tervezővel, új tervezési szerződés megkötésére

(64. sz. anyag) PJB elnök kezdeményezésére zárt ülésen

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB 2018. február 26-i rendkívüli ülésen

Javasolt meghívott: Mű-Hely Tervező és Tanácsadó Zrt.

OBELISZK-MŰ-HELY Tervezési Konzorcium

 

8./ Döntés a „Fót hat darab utca útépítése, felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

(65. sz. anyag) PJB javaslata alapján zárt ülésen

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 11.00 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (69. sz. anyag)

 

RENDELETEK

1./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(43. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

(56. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

 

3./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi Környezetvédelmi keret-előirányzatainak felhasználásáról, továbbá javaslat a 2018. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára és a Környezetvédelmi Alap pályázati előirányzata pályázati felhívásának tartalmára

(38. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(45. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

5./ Az Apponyi Franciska Óvoda intézményvezetőjének a 2013-2018 évek közötti időszakra vonatkozó beszámolója

(47. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Nyírő K. Judit intézményvezető

 

6./ Javaslattétel új Egészségügyi Központ tanulmányterve elkészítésének pályáztatására, annak ütemtervére

(48. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Buszvárók kijelölése karbantartásra, avagy átépítésre

(49. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

8./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017-es üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről szóló ügyvezetői tájékoztató

(53. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

9./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről

(54. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

10./ Tájékoztató külső cég bevonásának lehetőségeiről az adóhátralékok behajtására és a nem adózó adóalanyok felderítésére

(57. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

(60. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Döntés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

(61. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

13./ Döntés a Fót 1107 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(33. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

14./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

(46. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Felügyelő Bizottság tagjai

 

15./ Döntés a „Fót, Ferenczy István u. 8. szám alatti Vendégház felújítási munkái” tárgyában

(50. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

16./ Támogatási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével

(40. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Gerzsenyi István a szervezet igazgatója

 

17./ Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(41. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor az egyesület elnöke

 

18./ Támogatási szerződés megkötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal

(42. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Tamási László az alapítvány elnöke

 

19./ Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár részére helyiség használatba adásáról

(44. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Kőszegi Réka könyvtárvezető

 

20./ Döntés a 2018/2019. tanév Fóti Suliolimpia rendezvénysorozat támogatásáról

(52. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Lendvai Balázs testnevelő tanár

 

21./ Döntés Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

(55. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

22./ Döntés a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Programja” támogatásáról

(58. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés József Attila utcai járda felújításáról

(59. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Tiltakozás a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta bevezetése ellen

(68. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh József alpolgármester, Bíró Zoltán, Gellai István képviselők

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Döntés a Fóti Sport Egyesület támogatásáról

(70. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB 2018. február 26-i rendkívüli ülésen

Javasolt meghívott: Gáspár Zénő Fóti Sport Egyesület elnöke

Székely Lajos Fóti Sport Egyesület Tenisz Szakosztály vezetője

 

26./ Döntés a Kertészetben lévő fóliasátor őrzés-védelmének a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által történő megvalósításáról

(75. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB 2018. február 26-i rendkívüli ülésen

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

27./ Döntés a Vörösmarty tér 5. szám alatti ingatlan pályázaton kívüli bérbeadásáról

(76. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB 2018. február 26-i rendkívüli ülésen

Javasolt meghívott: -

 

28./ Egyebek

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2018. február 23.

Bartos Sándor

polgármester

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

Előterjesztések és véleménylapok ide kattintva letölthetőek!