Fatestvér Program 2018. évi megvalósítása

 

A Fatestvér Program alapvetése, hogy minden magyar kisgyermek születését egy őshonos facsemete elültetésével ünnepeljük.

A védőnők minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásban közlik a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági- és Ügyfélszolgálati Osztályával a tárgyhónapban született fóti gyermekek létszámát, nevüket és szüleik

elérhetőségi adatait.

A közölt adatokat az Osztály egyezteti a személyi- és lakcímnyilvántartással - ellenőrizve a fóti állandó lakhely meglétét -, majd a Környezet- és természetvédelmi ügyintéző útján Feladatlapot állít ki a Fóti Közszolgáltató Kftnek,

előre jelezve a faültetés igényét, egyeztetve a Kft.-vel annak célzott és lehetséges időpontját, ügyelve arra, hogy a faültetés szertartásán a szülők, az újszülött családjának tagjai is részt vehessenek.

A faültetésre az újszülött szülei is meghívást kapnak Fót Város Polgármesteréről – a program megszervezéséről a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatóságiés Ügyfélszolgálati Osztálya, a kertészeti feladatok teljesítéséről pedig (a

Hivataltól kapott Feladatlapja alapján) a Fóti Közszolgáltató Kft. gondoskodik Az esetlegesen tavasszal telepíthető fák ültetését a „Madarak, fák Napja” (május 10.) körüli hétvégére, míg a csak ősszel ültethető fafajták ültetésének programját október hónapra kell ütemezni.

 

2018 évben a Kft. – a 2017. január 1. és 2018. szeptember 30. között született fóti állandó lakosok száma függvényében - összesen 260-280 db fát ültet el a Polgármesterrel előzetesen egyeztetett helyszíneken:

 a Szent Imre utca mindkét oldalán (kislevelű hársfa),

 a Rév utca mindkét oldalán (kislevelű hársfa),

 a Budai Nagy Antal utcában (diófa) és

 a Fáy sétányon a Hársfa utca – Fenyő sor közötti szakaszon (diófa).

 

Fót, 2018. március 1.

 

 

Elfogadta a 49/2018.(II.28.) KT-határozat, annak 6./ pontja szerint