Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. március 22-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés utazási térítési díjhoz való hozzájárulás tárgyában

(Z/81. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Törvényes képviselő

 

2./ GESZ dolgozó egyszeri rendkívüli munkáltatói segély kérelmének jóváhagyása

(Z/94. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 9.20)

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

RENDELETEK

 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által többször módosított 13/2001. (VII.13.) sz. rendeletének – Fót Emese köz, 4020/44 hrsz.-ú területe építési helyének pontosítására vonatkozó - tervezett módosítása elfogadásra

(104. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

 

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által többször módosított 13/2001. (VII.13.) sz. rendeletének – Fót Régi Fóti út mentén és környezetében lévő szabályozási vonal hibajavítására és a kialakítandó kerékpár sávja miatti korrekciójára vonatkozó- tervezett módosítása elfogadásra

(103. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

5./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2017. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról

(77. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virágné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Dr. Tamási László Károlyi Clarisse Alapítvány elnöke

 

6./ Fót Város Kommunikációs Koncepció intézkedési tervének felülvizsgálata és a Fóti Hírnök lap irányvonalának ellenőrzése

(79. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Profinyomtatás.hu Kft.

June Attila kommunikációs tanácsadő

 

7./ Tájékoztató a Városi Uszoda létesítése lehetőségeinek vizsgálatáról

(80. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Pályázati felhívás tervezete a bérlakás-építési koncepció szerinti ingatlanértékesítésre

(82. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

Halászné dr. Balkay Hanna ügyvéd

 

9./ Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról

(84. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Javaslattétel a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátását szolgáló épület-együttes elhelyezésének koncepciójáról

(93. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

11./ Javaslat a 2018/19. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

(97. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

Nyirő-Könnyű Judit intézményvezető

 

12./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról

(99 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(101. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

14./ Döntés sírhely-gazdálkodási terv jóváhagyásáról

(78 . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

15./ Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

(72. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Béres Ferenc tűzoltó alezredes

 

16./ Városi program, a József Attila Szavalóverseny program- és költségterve

(95. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Városi program, „Zeng a lélek”Népművészeti fesztivál program- és költségterve

(96. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

18./ A 2.sz. fogorvosi körzet felosztásával kapcsolatos döntések meghozatala, rendeletalkotás a háziorvosi, gyermekorvosi és fogászati körzetekről

(71. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Dobi Dalma Marian

Dr. Barok Ágnes

 

19./ Döntés a nyári napközis tábor megszervezéséről

(102. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

 

Kelt: Fót, 2018. március 9.

Madaras Ádám

EEB elnök