Valamennyi SZSZB tag és póttag részére

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a 2018. február 28-i Képviselő-testületi ülésen megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoknak és póttagoknak, továbbá a megbízott (delegált) tagoknak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 37.§-a szerint a polgármester előtt esküt kell tenni. A választási bizottság tagja, póttagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait.

Polgármester Úr az eskütétel időpontját az alábbiak szerint jelölte meg:

2018. március 26. (hétfő) 17:00

Az eskütétel helyszíne: Vörösmarty Művelődési Ház Muharay terem.

Az eskütételt követően kerül sor az SZSZB tagok és póttagok oktatására, a választással kapcsolatos tájékoztatásra. A szavazatszámláló bizottságok ekkor választják meg tagjaik közül az elnököt és az elnökhelyettest.

Fentiek alapján valamennyi SZSZB tag és póttag megjelenése szükséges.

 

Amennyiben valamely elháríthatatlan ok miatt a fenti időpont nem megfelelő, kérem, hogy feltétlenül jelezze az alábbi telefonszámok valamelyikén:

0670/375-1858

0670/4590961

 

Pótidőpontot az alábbiak szerint biztosítunk:

2018. március 29. (csütörtök) 8:00

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Muharay terem.

Nyomatékosan kérem, hogy a pótidőpont lehetőségével csak különösen indokolt esetben éljen.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Fót, 2018. március 20.

Tisztelettel:

Dr. Finta Béla

HVI vezető