Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 28-án 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés utazási térítési díjhoz való hozzájárulás tárgyában

(Z/81. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Törvényes képviselő

 

2./ Döntés a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézménye Fóti Telephely átszervezéséhez szükséges vélemény adásáról

(Z/85. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 1126 hrsz.-ú ingatlan ½-ed részének megvásárlásáról

(Z/86. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 066/13, 14, 15 hrsz.-ú ingatlanokon fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről

(Z/87. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés az „Autóbusszal végzett külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

(Z/90. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

6./ GESZ dolgozó egyszeri rendkívüli munkáltatói segély kérelmének jóváhagyása

(Z/94. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról

(99 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 10.30 óra)

 

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (106. sz. anyag)

 

 

RENDELETEK

 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által többször módosított 13/2001. (VII.13.) sz. rendeletének – Fót Emese köz, 4020/44 hrsz.-ú területe építési helyének pontosítására vonatkozó - tervezett módosítása elfogadásra

(104. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által többször módosított 13/2001. (VII.13.) sz. rendeletének – Fót Régi Fóti út mentén és környezetében lévő szabályozási vonal hibajavítására és a kialakítandó kerékpár sávja miatti korrekciójára vonatkozó- tervezett módosítása elfogadásra

(103. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Beszámoló a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás 2017. évi tevékenységéről

(73. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

 

4./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2017. évi ellátásáról és a 2018. évi feladattervről

(74. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

 

5./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2017. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról

(77. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virágné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Dr. Tamási László Károlyi Clarisse Alapítvány elnöke

 

6./ Fót Város Kommunikációs Koncepció intézkedési tervének felülvizsgálata és a Fóti Hírnök lap irányvonalának ellenőrzése

(79. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Profinyomtatás.hu Kft.

June Attila kommunikációs tanácsadő

 

7./ Tájékoztató a Városi Uszoda létesítése lehetőségeinek vizsgálatáról

(80. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Pályázati felhívás tervezete a bérlakás-építési koncepció szerinti ingatlanértékesítésre

(82. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

Halászné dr. Balkay Hanna ügyvéd

 

9./ Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról

(84. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Javaslat Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítására

(88. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Javaslattétel a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátását szolgáló épület-együttes elhelyezésének koncepciójáról

(93. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

12./ Javaslat a 2018/19. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

(97. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta:EEB

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

Nyirő-Könnyű Judit intézményvezető

 

13./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(101. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

14./ Döntés sírhely-gazdálkodási terv jóváhagyásáról

(78 . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

15./ Döntés a „Fót, Barackos Közművesítése” tárgyában

(83. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Barackos Építő Közösségi tagok

 

16./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2018. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről

(91. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Együttműködési megállapodás az ÚMT Sport Management Szolgáltató Kft-vel

(Sportcsarnok építés és üzemeltetés)

(98. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ÚMT Sport Managment Szolgáltató Kft.,

Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub,

Dr. Balkay Hanna ügyvéd,

Dr. Prémecz Attila ügyvéd

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

18./ A 2.sz. fogorvosi körzet felosztásával kapcsolatos döntések meghozatala, rendeletalkotás a háziorvosi, gyermekorvosi és fogászati körzetekről

(71. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Dobi Dalma Marian

Dr. Barok Ágnes

 

19./ Döntés a Tweener Tennis Kft. kérelméről

(89. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” címmel, KEHOP-2.1.1 kódszámmal megjelent pályázaton történő részvételről

(92. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Forrás-Trend Kft.

 

21./ Fót Város településrendezési eszközeinek tervezett módosítása tárgyalásos eljárás keretében, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti telephelyének Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása alapján

(105. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

22./ Egyebek

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

 

Kelt: Fót, 2018. március 23.

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések és véleménylap ide kattintva elérhető

Attachments:
Download this file (KT meghívó 03.28.pdf)KT meghívó 03.28.pdf[ ]1020 Kb