Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Hivatalosan tájékoztatom Önöket, hogy a médiában közzétett tűzifa támogatási program, nem vonatkozik Fót Város Önkormányzat szociális támogatásaira.

Az országos szociális tűzifa támogatási program 2014. évben indult és pályázati alapon működik. A 2017. évben kiírt pályázati feltételek nem módosultak, így továbbra is csak azon önkormányzatok pályázhatnak szociális tűzifa igénylésre, ahol a lakosságszám 5.000 fő alatti (pályázati kiírás 3. pontja). Fót Város lakosságszáma közel 20.000 fő, így a szociális tűzifa támogatási programban nem vehet részt (nem pályázhat).

A Kormányportálon 2018. március 24. napján közzétett információ alapján Kormány a pályázaton indult Önkormányzatok részére emelte meg a téli tűzifa vásárláshoz kapcsolódó szociális támogatást.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló, többször módosított 16/2013. (V.1.) sz. rendelete az alábbiak szerint nyújt tűzifa támogatást:

"(1) Ha a hatáskört gyakorló a rendkívüli települési támogatás rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, a támogatást természetben is nyújthatja. Természetbeni ellátás lehet különösen:

- tüzelőanyag juttatása,

- Erzsébet-utalvány.

(2) A segély célzott felhasználásához a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat segítsége igényelhető.

(3) Tüzelőanyag kérelem csak egyetlen alkalommal nyújtható be, tárgyév október hónapjától tárgyévet követő év február hónapjáig.

(4) A rendkívüli települési támogatás (természetben) jövedelmi feltételei:

a) aki egyedül élő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325 %-át( 92.625.-Ft),

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft)”

 

Fót Város Önkormányzata 2017/2018. téli időszakban 116 fő részére 5.800.000.-Ft értékben nyújtott tűzifa támogatást.

 

Kérem szíves megértésüket!

 

 

Bartos Sándor

polgármester s.k.