Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Könyvelő/gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. I.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, bejövő számlák rögzítése, a vonatkozó jogszabályok alapján kontírozás, banki utalások elvégzése, könyvelés, az intézmény pénzforgalmi és költségvetési könyvelése integrált program használatával, egyéb költségvetési számviteli feladatok ellátása pénztáros helyettesítése, az időszak végén a feladások (összesítések) elkészítése, gazdasági adminisztratív feladatok végrehajtása, a Saldo Creator rendszer használata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 Középiskola/gimnázium, Közgazdasági szakképesítés,

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Főiskola, Pénzügy és számvitel szak, Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,

 Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Fót Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő/gazdasági ügyintéző.

 Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@invitel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Fót Város honlapja - 2018. április 23.

 www.fotigesz.hu - 2018. április 23.