Meghívó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. május 16-án (szerda) 8.30 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Az 1.sz. gyermekorvosi körzet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója

(Z/128/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: Dr. Koscsó Márta gyermekorvos

Virághné Apjok Anna Mária intézményvezető

 

2./ Ajánlattételi felhívás Fót Város településrendezési eszközei tervezőjének kiválasztására

(Z/164. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

NYÍLT ÜLÉS: (várható időpontja: 9.00 óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

(később küldendő 159. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosításáról

(később küldendő 152. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata

(154. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Novák Gábor Zsolt Őrsparancsnok

Acél Sándor Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke

 

4./ Javaslat a volt Táborépület funkciójának kialakítására

(156. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről és a Könyvvizsgáló álláspontja a Kft. vizsgálatáról

(157. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

6./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(163. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

7./ Döntés a Gulyás Team Bt. – Szerződésmódosítása - tárgyában

( 2/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ A Városi Uszoda megvalósíthatóságának feladat- és ütemterve

(80/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ 2018. évi Közszolgálati Tisztviselők Napja program- és költségterve

(144. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ A 3.sz. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Aluran Kft-vel kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása

(158. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Szép Imre háziorvos

 

12./ Döntés Fót Város teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) kidolgoztatásáról

(162. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

13./ Apponyi Franciska Óvoda alapító okirat módosítása

(145. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Nyírő K. Judit intézményvezető

 

14./ Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okirat módosítása

(146. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária intézményvezető

 

15./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda és a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2018-2023. évekre szóló Továbbképzési Programjának elfogadásáról

(151. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB, PJB

Javasolt meghívott: Nyírő K. Judit intézményvezető

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

16./ Döntés a mezőőri munkakör pályázati kiírásáról

(165. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Egyebek

 

Kelt: Fót, 2018. május 4.

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök