Meghívó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. május 15-én 10.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Az 1.sz. gyermekorvosi körzet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója

(Z/128/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: Dr. Koscsó Márta gyermekorvos

Virághné Apjok Anna Mária intézményvezető

 

2./ Döntés a Fót 2032/43 és Fót 2032/44 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről

(Z/137. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a környezetvédelmi pályázatok támogatásáról

(később küldendő Z/141. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

(Z/148. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

 

 

5./ Döntés a „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2018-2019.” közbeszerzési eljárás megindításáról

(Z/149 . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

6./ Ajánlattételi felhívás Fót Város településrendezési eszközei tervezőjének kiválasztására

(Z/164. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

NYÍLT ÜLÉS: (várható ideje: 11.00 óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

(később küldendő 159. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosításáról

(később küldendő 152. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat, Fóti KÖH és a GESZ 2017. évi belső ellenőrzéseiről

(142. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Szabó Krisztina belső ellenőr

Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr

4./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Tájékoztatás a 2018. I. negyedévben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

(153. sz. anyag)

Előterjesztő: Zámodics Péter Pénzügyi és Adóügyi osztályvezető

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

6./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata

(154. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Novák Gábor Zsolt Őrsparancsnok

Acél Sándor Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke

 

7./ Javaslat a volt Táborépület funkciójának kialakítására

(156. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről és a Könyvvizsgáló álláspontja a Kft. vizsgálatáról

(157. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

9./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi útellenőri beszámolójának elfogadása

(160. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as első negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolás

(161. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

11./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(163. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Vecsera Jánosné könyvvizsgáló

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

12./ Döntés a Gulyás Team Bt. – Szerződésmódosítása - tárgyában

( 2/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

13./ A Városi Uszoda megvalósíthatóságának feladat- és ütemterve

(80/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Döntés a „Fót, Barackos (volt 201-es hrsz.-ú) megosztott, 5553; 5566; 5586 és 5589 hrsz.-ú területek tereprendezése” tárgyában

(83/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: „Barackos” képviselői

 

15./ Módosított javaslat a történelmi városközpont és a leendő városháza mögötti tér ingatlanai megszerzésére

(138. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Döntés a „Fót, Központi Konyha fűtés felújítása” tárgyában

(139. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a „Fóti tónál lévő volt vendéglő épület bontása” tárgyában

(140. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

18./ 2018. évi Közszolgálati Tisztviselők Napja program- és költségterve

(144. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

20./ Döntés önkormányzati intézmények megközelítésének tárgyában

(150. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

 

21./ A 3.sz. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Aluran Kft-vel kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása

(158. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Szép Imre háziorvos

 

22./ Döntés Fót Város teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) kidolgoztatásáról

(162. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

23./ Apponyi Franciska Óvoda alapító okirat módosítása

(145. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Nyírő K. Judit intézményvezető

 

24./ Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okirat módosítása

(146. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária intézményvezető

 

25./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda és a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2018-2023. évekre szóló Továbbképzési Programjának elfogadásáról

(151. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB, PJB

Javasolt meghívott: Nyírő K. Judit intézményvezető

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

26./ Döntés a Vörösmarty tér 5. szám alatti ingatlan pályázaton kívüli bérbeadásáról

(155. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2018. május 4.

 

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök