M E G H Í V Ó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. június 11-én 13.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában lévő, 5351/279 hrsz.-ú telek értékesítésére kiírt nyílt, kétfordulós „ Pályázati felhívás”-ra beérkezett pályázat elbírálása

(Z/19/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

KLELEL Kft. képviselője

 

2./ Döntés az „Autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás végleges eredményéről

(Z/179. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 13.30 óra)

 

RENDELETEK

1./ Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok

(171. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(172 . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(174. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

GESZ igazgató

 

 

MUNKATERV SZERINT

4./ Tájékoztatás a kisalagi COOP Áruház melletti terület helyzetéről

(173. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének módosítására: a Városháza Tanulmánytervének elkészítését célzó napirendek későbbre ütemezésére

(181. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh József alpolgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

(183. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza kuratórium elnöke

 

7./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(143/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

8./ Döntés Fót, Központi Konyha fűtés felújításáról, valamint pályázathoz tervező kiválasztásáról

(139/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Gyógypedagógiai feladatellátás biztosítása az ESZEI intézményben

(177. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI intézményvezető

 

 

 

10./ Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről

(178. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(182. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

12./ Elvi döntés a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozásáról

(184. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Albi Marianna gyermekorvos

Dr. Koscsó Márta gyermekorvos

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

13./ Döntés a FKKK Muharay Színház bevételeinek átcsoportosításáról

(175. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

14./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása pályázati eljárás kiírásáról és az Alapító Okirat módosításáról

(176. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Játékosné Kovács Márta FB elnök

 

15./ Fót 0279/92 -0279/11 hrsz. alatti területek belterületbe vonásának elindítása

(185. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Fót TAK és TKR szerződés módosításának tervezete

(186. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: OBELISZK Stúdió Kft.

 

17./ Egyebek

 

Kelt: Fót, 2018. június 1.

 

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök