M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. június 12-én (kedd) 9.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

RENDELETEK

 

1./ Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok

(171. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(172 . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(174. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

GESZ igazgató

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Tájékoztatás a kisalagi COOP Áruház melletti terület helyzetéről

(173. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

5./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására

(180. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének módosítására: a Városháza Tanulmánytervének elkészítését célzó napirendek későbbre ütemezésére

(181. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh József alpolgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

7./ Döntés a második fordulós sport pályázatok támogatásáról

(Z/129/A. sz. anyag elkészítése)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

8./ Gyógypedagógiai feladatellátás biztosítása az ESZEI intézményben

(177. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI intézményvezető

 

9./ Döntés az „ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről

(178. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(182. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

11./ Elvi döntés a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozásáról

(184. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyajta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Albi Marianna gyermekorvos

Dr. Koscsó Márta gyermekorvos

 

 

 

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

12./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása pályázati eljárás kiírásáról és az Alapító Okirat módosításáról

(176. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Játékosné Kovács Márta FB elnök

 

13./ Fót 0279/92 -0279/11 hrsz. alatti területek belterületbe vonásának elindítása

(185. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Fót TAK és TKR szerződés módosításának tervezete

(186. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: OBELISZK Stúdió Kft.

 

15./ Egyebek