Tisztelt Lakosság!

 

Fót Város Önkormányzata megbízásából Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (ÁNTSZ) 2018. májusában elvégezte a Kossuth – Eötvös utca sarkán lévő artézi kút vízminőségének vizsgálatát, melynek eredményéről a mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

A kút vize az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2011. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a határértéknél (Össz. keménység min.: 50 CaO mg/L; vas: 0,200 mg/L; mangán: 0,050 mg/L) alacsonyabb össz. keménység, valamint magasabb vas és mangán tartalom miatt kifogásolt minőségű ivóvíznek minősül.

 

Tisztelettel:

Kárpáti Gábor

környezetvédelmi ügyintéző