Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 20-án (szerdán) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában lévő, 5351/279 hrsz.-ú telek értékesítésére kiírt nyílt, kétfordulós „ Pályázati felhívás”-ra beérkezett pályázat elbírálása

(Z/19/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

KLELEL Kft. képviselője

 

2./ Döntés a második fordulós sport pályázatok támogatásáról

(Meghívóval közreadott Z/129/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott:-

 

3./ Döntés Mezőőri munkakör pályázatról

(Meghívóval közreadott Z/165/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott:-

 

4./ Döntés az „Autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás végleges eredményéről

(Z/179. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 9.30 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (187. sz. anyag)

 

RENDELETEK

1./ Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok

(171. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(172 . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(174. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

GESZ igazgató

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Tájékoztatás a kisalagi COOP Áruház melletti terület helyzetéről

(173. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására

(180. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének módosítására: a Városháza Tanulmánytervének elkészítését célzó napirendek későbbre ütemezésére

(181. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh József alpolgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

(183. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza kuratórium elnöke

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ Javaslat Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítására

(korábban kiküldött 93/2018. (III.28.) KT határozattal elnapolt 88. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés Fót, Központi Konyha fűtés felújításáról, valamint pályázathoz tervező kiválasztásáról

(139/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Gyógypedagógiai feladatellátás biztosítása az ESZEI intézményben

(177. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI intézményvezető

 

11./ Döntés az „ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről

(178. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(182. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

13./ Elvi döntés a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozásáról

(184. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Albi Marianna gyermekorvos

Dr. Koscsó Márta gyermekorvos

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

14./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(korábban kiküldött, kérelemre ismételten tárgyalásra kért 163. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

15./ Döntés a FKKK Muharay Színház bevételeinek átcsoportosításáról

(175. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

16./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására pályázati eljárás indításáról és az Alapító Okirat módosításáról

(176. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Játékosné Kovács Márta FB elnök

 

17./ Fót 0279/92 -0279/11 hrsz. alatti területek belterületbe vonásának elindítása

(185. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Fót TAK és TKR szerződés módosításának tervezete

(186. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: OBELISZK Stúdió Kft.

 

19./ Egyebek

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2018. június 15.

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések elérhetőek ide kattintva!

Attachments:
Download this file (Meghívó 06.20.pdf)Meghívó 06.20.pdf[ ]142 Kb