Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. június 25-én (hétfő) 14.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázatról

(Z/99/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Pályázók

 

2./ Döntés a „Fót Sportegyesület és Tweener Tennis Kft. bérleti szerződése” - tárgyában

(A június 25-ével kezdődő héten postázandó Z/194. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti Sport Egyesület

Tweener Tennis Kft.

FSE tenisz szakosztály

 

3./ Döntés B.A.által 989-12/2018. sz. végzés ellen benyújtott fellebbezés tárgyában

(Z/205. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: Érintett

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb 14.30.óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról

(195. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

MUNKATERV SZERINT

 

2./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2018. január-június közötti időszakra vonatkozó beszámolója

(204. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

3./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában lévő, 5351/279 hrsz.-ú telekingatlan értékesítéséből befolyt pénzösszeg elszámolása

(A június 25-ével kezdődő héten postázandó 19/B. sz. anyag

mely tartalmazza a 209/2018. (VI.20.) KT határozat Polgármester által kezdeményezett újratárgyalásának anyagát is)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:

 

4./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(199. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

5./ A Fóti Értéktár Bizottság SZMSZ módosítása

(201. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné FÓTÉB elnöke

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a nem állandó nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában

(202. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok, Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

7./ Döntés „Rekortán pálya fejlesztési program” megvalósításáról, valamint a beruházáshoz szükséges önerő vállalásáról

(198. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Intézkedési és költségterv a 30/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet megfelelő alkalmazásához szükséges feltételek megteremtése céljából

(200. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ A 13/2001. (VII. 13.) KT rendelettel megállapított Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának tervezett módosítása állami főépítészi eljárás keretében, a Fót Dózsa György menti településközpont vegyes építési övezetekben fekvő telkek építési helyének módosításával

(206. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Állami Főépítész

MŰ-HELY Zrt.

 

 

 

10./ Fót Város településrendezési eszközeinek tervezett módosítása tárgyalásos eljárás keretében, a Fót Déli Ipari Terület II. ütem 5453/14-18 hrsz.-ú területeinek, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása alapján

(207. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

Downtown Property Kft.

Globe Property Management Zrt.

 

11./ Fóti Búcsú és 8. Paradicsomfesztivál; Augusztus 20. Nemzeti ünnep; 50. Fót Szüret és Fröccs Fesztivál programok, költségvetések

(193. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

12./ Egyebek

 

 

 

Kelt: Fót, 2018. június 21.

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök