Rágcsálók elszaporodása

Az elmúlt hónapokban több panaszbejelentés érkezett a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályához, melyek szerint Fót több részén elszaporodtak a rágcsálók, jellemzően a patkányok. Ezúton szeretnénk felhívni a T. Lakosok figyelmét, hogy a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a szerint az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni. Amennyiben a fenntartó a ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a járási hivatal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

A rágcsálók elszaporodásának megelőzése során olyan körülményeket szükséges kialakítani, melyek a behatolást megnehezítik vagy, ha a rágcsálók mégis bekerültek az ingatlanra, akkor a megtelepedésüket és elszaporodásukat meggátolják. A hulladék, az ételmaradék és a házi szemét gyűjtésének, tárolásának megfelelő módja (zárt, hézagmentes szemétgyűjtő tartály), valamint azok folyamatos elszállítása, továbbá a tisztaság biztosítása a patkányok életfeltételeit rontja. A fészkelésre alkalmas zugok megszüntetése, a fellelhető patkány- és egérlyukak betömése, az épületek környékén található lom, törmelék, téglarakás, fa- és építőanyagok, széna- vagy szalmakazlak elszállítása vagy megszüntetése, egerek esetében a fészkelő helyek zavarása, bolygatása ugyancsak az életfeltételeiket rontó tényező.

A védekezésre elsősorban vegyi módszerek használhatóak, melyek zárt rendszerben lévő szabadforgalmú készítmények. A mérgezett csalétket a patkányfészek kijáratához, vonulási útjaikra célszerű kihelyezni. A mérgezett csalétek biztonságos felhasználását már lezárt etetőtálcában, zárt tasakban elhelyezett szerforma könnyíti meg. Arra kell törekedni, hogy a csalétekhez a rágcsáló elegendő mennyiségben hozzáférjen, amelyet az elfogyasztott csalétek pótlása biztosítja. A csalétek fogyását 3-7 naponta ellenőrizni kell és mindaddig friss csalétekkel kell pótolni, amíg a fogyasztás meg nem szűnik. Egy-egy etetőhely csalétek igénye kb. 0,5 kg, de erős fertőzöttség esetén a 4-6 kg-ot is elérheti.

Amennyiben rágcsálók megjelentését tapasztalják, úgy javasoljuk az irtás egyénileg történő végrehajtását, illetve a patkányméreg kihelyezését. Szükség esetén a Népegészségügyi Osztály munkatársai tájékoztatást tudnak adni az egészségügyi gázmesterek – rágcsálóirtó szakemberek – elérhetősége ügyében.

 

Kárpáti Gábor s.k.

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal