Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 4-én (szerdán) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 1316 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/37/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 1126 hrsz.-ú ingatlan 1/2-ed részének megvásárlásáról

(Z/86/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázatról

(Z/99/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Pályázók

 

4./ DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére adótorony létesítés engedélyezése

(Z/189. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Érintett

 

5./ Döntés a Fót 1301 hrsz.-ú ingatlan 16/48-ad részén fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről

(Z/190. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Fót 1127/1 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/191. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés a 1314 és 1315 hrsz.-ú ingatlanok megszerzéséről

(Z/192. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés Fót, 2008/1,2,3 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan jogi helyzetének rendezéséről

(Z/197. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés a „Fót Sportegyesület és Tweener Tennis Kft. bérleti szerződése” - tárgyában

(Z/194. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti Sport Egyesület

Tweener Tennis Kft.

FSE tenisz szakosztály

 

10./ Döntés B.A. által 989-12/2018. sz. végzés ellen benyújtott fellebbezés tárgyában

(Z/205. és a 205/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: Érintett

 

11./ Döntés a Fót 066/18, 21 hrsz.-ú ingatlanokon fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről

(Z/208. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 10.00 óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról

(195. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

 

MUNKATERV SZERINT

 

2./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2018. január-június közötti időszakra vonatkozó beszámolója

(204. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

3./ Döntés a „Fót, Barackos (volt 201-es hrsz.-ú) megosztott, 5553; 5566; 5586 és 5589 hrsz.-ú területek tereprendezése” tárgyában

(A 168/2018. (V.23.) KT határozat alapján elnapolt 83/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: „Barackos” képviselői

 

4./ Döntés a „Fót, Barackos 5551 hrsz.-ú ingatlan adás-vételi szerződés aláírása tárgyában

(188. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Érintettek

 

5./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(199. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

6./ A Fóti Értéktár Bizottság SZMSZ módosítása

(201. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné FÓTÉB elnöke

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés a nem állandó nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában

(202. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok, Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

8./ Döntés a „Fót, 3 db buszváró átépítése” – Szerződés-módosítási kérelem tárgyában

(49/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Fót, Vörösmarty úti Ravatalozó területén, automata öntözőrendszer kialakítása

(196. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

10./ Döntés „Rekortán pálya fejlesztési program” megvalósításáról, valamint a beruházáshoz szükséges önerő vállalásáról

(198. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Intézkedési és költségterv a 30/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet megfelelő alkalmazásához szükséges feltételek megteremtése céljából

(200. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ A 13/2001. (VII. 13.) KT rendelettel megállapított Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának tervezett módosítása állami főépítészi eljárás keretében, a Fót Dózsa György menti településközpont vegyes építési övezetekben fekvő telkek építési helyének módosításával

(206. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Állami Főépítész

MŰ-HELY Zrt.

 

13./ Fót Város településrendezési eszközeinek tervezett módosítása tárgyalásos eljárás keretében, a Fót Déli Ipari Terület II. ütem 5453/14-18 hrsz.-ú területeinek, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása alapján

(207. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

Downtown Property Kft.

Globe Property Management Zrt.

 

14./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában lévő, 5351/279 hrsz.-ú telekingatlan értékesítéséből befolyt pénzösszeg elszámolása, valamint a 209/2018. (VI.20.) KT-határozat ismételt újra tárgyalása

(19/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

15./ Egyebek

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2018. június 28.

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések és véleménylap (kattintva elérhető)