Polgármesteri Hirdetmény

Fót Város Önkormányzat képviselő testülete 2018.március 28-i rendes nyilvános ülésén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti telephelyét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 103/2018.(III.28.) KT-határozatot a képviselő testület felkérése alapján hirdetmény formájában közzé teszem.

 

KIVONAT

a Képviselő-testület 2018. március28-i, rendes, nyilvános üléséről

103/2018.(III. 28.) KT-határozat

Fót Város településrendezési eszközeinek tervezett módosítása tárgyalásos eljárás keretében, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti telephelyének Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása alapján

(105. sz. anyag)

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kérelme alapján, a Fót 0242 helyrajzi számú területen a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által tervezett lovas-terápiás szolgáltató és oktatási központ rendeltetésű beruházás megvalósításának elősegítésére a Fót 0242 helyrajzi számú területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy e határozatról tájékoztassa a Magyar Államot, a Fót 0242 helyrajzi számú területet tulajdonosát, és kérje, hogy a határozat kézhezvételét követő 8 munkanapon belül nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által tervezett fejlesztések, és így a terület kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása ellen kifogással nem él.

3./ A Képviselő-testülete egyben felkéri a Polgármestert, hogy e határozatot a város honlapján hirdetmény formájában tegye közzé.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 15.