H I R D E T M É N Y

Tárgy: Fót, 5453/14-18 hrsz. alatti ingatlan kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása Fót Város Önkormányzat képviselő testülete 2018. július 4. rendes nyilvános ülésén a Fót Déli Vállalkozási Terület II. ütem 5453/14-18 hrsz. területeket a tulajdonos fejlesztő kérelmére a csatolt tanulmányterv alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 240/2018.(VII.4.) KT-határozatot a képviselő testület felkérése alapján hirdetmény formájában közzé teszem.

 

KIVONAT

a Képviselő-testület 2018. július 4-i, rendes, nyilvános üléséről

240/2018.(VII.4.) KT-határozat

Fót Város településrendezési eszközeinek tervezett módosítása tárgyalásos eljárás keretében, a Fót Déli Ipari Terület II. ütem 5453/14-18 hrsz.-ú területeinek, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása alapján

(207. sz. anyag)

 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Downtown Property Kft. és a Globe Property Management Zrt. kérelme alapján, tekintettel a kérelmező által megvalósítani kívánt beruházások elősegítésére a 207/2018. előterjesztés 5. melléklete szerinti fejlesztési terv alapján a Fót 5453/14, 5453/15, 5453/16, 5453/17, 5453/18 hrsz.-új területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

2./ A Képviselő-testület egyben felkéri a Polgármestert, hogy e határozatot a Város honlapján hirdetmény formájában tegye közzé.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. július 20.