PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2018.(IV.25.) KT. határozata alapján pályázatot hirdet

Fót Város Önkormányzata Főépítészi adminisztratív feladatok elvégzésére.

 

A munkaviszony időtartama:

határozott idejű 2019. február 28-ig tartó munkaviszony

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Ügyiratok kezelése: átvétele az iktatótól, az ügyiratok átvételekor az ügyiratok iktató számának és az ügyirat tartalmának összevetése, azonosítása. ügyiratok, és az ügyiratok átadás-átvételi nyilvántartásának átadása - bemutatása főépítésznek, az ügyiratok feldolgozásának egyeztetése főépítésszel; - határidők nyomon követése.

- Részvétel és közreműködés a tervismertető lakossági fórumokon.

- Településfejlesztési és településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában való közreműködés.

- Előterjesztések véglegesítése, leadása.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

Illetmény és juttatások:

Az munkabér megállapítására Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

123/2018.(IV.25.) KT. határozata rendelkezése az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Középfokú képesítés,

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata,

- szakmai önéletrajz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. szeptember 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kudela Katalin humánpolitikai referens nyújt, a 06/27-535-365/128 mellékes telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtási módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül;

 

A pályázati eljárás a pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja (www.fot.hu )

- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

- jofogas.hu hirdető oldalon