Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet nagykonyhai szakács munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyedi vagy központi étlap alapján a napi menü előállítása, lefőzése kiváló minőségben, a magyar konyha ételei összetevőinek ismerete, elkészítése, a korszerű konyhatechnológia és ételkészítés magas szintű ismereteinek felhasználásával. A munkafolyamatok alatt a konyhai személyzet szakszerű irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 Szakmunkásképző intézet, szakács-diétás szakács,

 közétkeztetés - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 magyar állampolgárság

 büntetlen előélet

 cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Emelt szintű szakképesítés, diétás szakács,

 nagykonyhai főzésben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 Kiváló szintű HACCP rendszer előírások ismerete,

 Kiváló szintű precizitás, önálló munkavégzés,

 Kiváló szintű csapatmunka szintű hozzállás,

 Kiváló szintű munkája iránti igényesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 70/4304530 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: nagykonyhai szakács.

 Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@invitel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Fót Város honlapja - 2018. július 18.

 www.fotigesz.hu - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fotigesz.hu honlapon szerezhet.