Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Főzőkonyhai adminisztrátor munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezésvezető utasításai alapján végzi a főzőkonyhai dolgozók munkájával kapcsolatos adminisztrációt, kezeli a jelenléti ívet, előkészíti a dolgozók munkarendjét, szabadságolási ütemtervét. Biztosítja a megrendelőkkel az állandó és zavartalan kapcsolatot. Kezeli a QuadroByte élelmezési programot, bevételezi a megrendelt árut, rögzíti a napi lejelentett étkezők létszámát, kivételezi a napi anyagfelhasználást, figyeli a raktárkészletet. Elkészíti a készétel szállítóleveleit, illetve a szállítás egyéb kisérő dokumentumait. Havonta összegzi az étkezők adagszámát és eljuttatja a közétkeztetést számlázónak. Részt vesz a leltározásban, illetve az esetleges leltárhiányok okainak kivizsgálásában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középfokú képesítés, számvitel, élelmezésvezetői szakképesítés,

Adminisztrátor - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű QuadroByte élelmezési prorgam,

B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• részletes szakmai önéletrajz

• szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 70/4304530 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Főzőkonyhai adminisztrátor.

Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@invitel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fót Város honlapja - 2018. augusztus 6.

www.fotigesz.hu - 2018. augusztus 6.