Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Nagykonyhai szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyedi vagy központi étlap alapján a napi menü előállítása, lefőzése kiváló minőségben, a magyar konyha ételei összetevőinek ismerete, elkészítése, a korszerű konyhatechnológia és ételkészítés magas szintű ismereteinek felhasználásával. A munkafolyamatok alatt a konyhai személyzet szakszerű irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Szakmunkásképző intézet, szakács-diétás szakács,

közétkeztetés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Emelt szintű szakképesítés, diétás szakács,

nagykonyhai főzésben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

részletes szakmai önéletrajz

szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Nagykonyhai szakács.

Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@invitel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fót város honlapja - 2018. augusztus 27.

www.fotigesz.hu - 2018. augusztus 27.