Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. szeptember 19-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Megyei kitüntetésekre felterjesztések

(Z/213. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában

(Z/240. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: kérelmező

 

3./ Döntés „Sipos Pál” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj-pályázati kérelmek ügyében

(Z/241. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 14.30 óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(172/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

2./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

(220. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

3./ Javaslat a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 18/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására

(221. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) módosításáról

(238. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

5./ Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(239. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

6./ Fót Fáy András Általános Iskola környezetének területére és a fóti kertvárosi lakóterületeken, a lakásszám szabályozására vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás

(251. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Tervező és Tanácsadó Zrt.

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

7./ Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzése tárgyában

(231. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus negyedik évében végzett munkájukról – Pénzügyi és Jogi Bizottság beszámolója

(233. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus negyedik évében végzett munkájukról – Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója

(235. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Beszámoló a Gazdasági programvégrehajtásának 3. évi tapasztalatairól

(234. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

11./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

(243. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2019. évi fordulójának támogatására

(248. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

13./ 2018. évi Idősek Világnapja és Október 23. Nemzeti ünnep program- és költségterve

(256. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

14./ Döntés az új Egészségügyi Központ nyertes tanulmányterve és tervező kiválasztása tárgyában

(48/A . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vándorépítész Kft.

 

15./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgáló kiválasztás pályázati eljárás ismételt kiírásáról

(176/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Játékosné Kovács Márta FB elnök

 

 

 

 

16./ Fót 0279/92 -0279/11 hrsz. alatti területek belterületbe vonásának elindítása

(A 212/2018. (VI.20.) KT határozat alapján szeptemberre elnapolt 185. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a nem állandó nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában

(202/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

18./ Döntés a mezőőri szolgálat 1 fővel történő kibővítéséről

(222. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda energetikai korszerűsítése tárgyában

(227. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának további felülvizsgálata

(245. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(246. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

22./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as üzleti tervének második negyedéves teljesüléséről

(247. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

23./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásának megerősítése

(250. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

24./ Óvodák Alapító Okirat módosítása

(242. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető,

Nyéki Lászlóné intézményvezető

25./ Döntés-előkészítés Fót Külterület 086 hrsz.-ú kivett közút elnevezéséről

(244. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: Cserei György

 

26./ Döntés a „Városi online magazin kialakítása, szerkesztése és működtetése” című versenyeztetési eljárás megindításáról

(249. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné, Bíró Zoltán, Gellai István képviselők

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Döntés a JK Economy Zrt-vel 2017. március 1. napján megkötött Megbízási Szerződés felmondásáról

(255. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vargha Nóra Mária képviselő

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

28./ Egyebek

 

 

 

Kelt: Fót, 2018. szeptember 7.

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök