Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. szeptember 17-én (hétfő) 9.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 1301 hrsz.-ú ingatlan 16/48-ad részén fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről

(Z/190/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 1314 és 1315 hrsz.-ú ingatlanok megszerzéséről

(Z/192/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Megyei kitüntetésekre felterjesztések

(Z/213. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának elmúlt félévi tapasztalatairól

(Z/214. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: -

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés a 1129/9 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(Z/215. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

6./ Döntés a 1129/7 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(Z/216. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés a 227/45 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/217. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés a Fót 4601/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/218. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Területvásárlási kérelem elbírálása

(Z/219. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. adótartozásának rendezése

(Z/237. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

11./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában

(Z/240. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: kérelmező

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 10.00 óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(172/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

2./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

(220. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

3./ Javaslat a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 18/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására

(221. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) módosításáról

(238. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

5./ Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(239. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

6./ Fót Fáy András Általános Iskola környezetének területére és a fóti kertvárosi lakóterületeken, a lakásszám szabályozására vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás

(251. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Tervező és Tanácsadó Zrt.

 

MUNKATERV SZERINT

 

7./ Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzése tárgyában

(231. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus negyedik évében végzett munkájukról – Pénzügyi és Jogi Bizottság beszámolója

(233. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus negyedik évében végzett munkájukról – Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója

(235. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Beszámoló a Gazdasági programvégrehajtásának 3. évi tapasztalatairól

(234. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

11./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

(243. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2019. évi fordulójának támogatására

(248. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Tájékoztatás a 2018. II. negyedévben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

(254. sz. anyag)

Előterjesztő: Zámodics Péter Pénzügyi és Adóügyi osztályvezető

Tárgyalja: PJB,

Javasolt meghívott: dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

 

14./ 2018. évi Idősek Világnapja és Október 23. Nemzeti ünnep program- és költségterve

(256. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB,

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgatója

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

15./ Döntés az új Egészségügyi Központ nyertes tanulmányterve és tervező kiválasztása tárgyában

(48/A . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vándorépítész Kft.

 

16./ Döntés a „Fót, Barackos (volt 201 hrsz.-ú) terület közművesítése és tereprendezése” tárgyában

(83/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Tulajdonosi képviselők

 

17./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2018. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről

(91/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(143/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgáló kiválasztás pályázati eljárás ismételt kiírásáról

(176/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Játékosné Kovács Márta FB elnök

 

20./ Fót 0279/92 -0279/11 hrsz. alatti területek belterületbe vonásának elindítása

(A 212/2018. (VI.20.) KT határozat alapján szeptemberre elnapolt 185. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Döntés a nem állandó nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában

(202/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

22./ A helyi közvilágítás energiatakarékos fejlesztése, előkészítő feladatok és a lebonyolítás ütemezése; egyéb egyedi fejlesztések

(209/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés a mezőőri szolgálat 1 fővel történő kibővítéséről

(222. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Döntés a „Fót, Somlyó tó körüli sétány bővítése” tárgyában

(223 . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda energetikai korszerűsítése tárgyában

(227. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

 

26./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának további felülvizsgálata

(245. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(246. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

28./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as üzleti tervének második negyedéves teljesüléséről

(247. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

29./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásának megerősítése

(250. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

30./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as második negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolás

(232. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB,

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

31./ Döntés Fót, Központi Konyha fűtés felújítása tárgyában

(139/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Hőlaki Sándor HYDRO LÁNG Bt.

 

32./ Döntés a „Fót, Kossuth utca 1. szám alatti épület, tető felújítási munkái” tárgyában

(224. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

33./ Döntés, a Fót, Dózsa György út 12-14. Ifjúsági ház szennyvíz elvezető csatorna felújítása tárgyában

(225. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

34./ Döntés, a Fót Garay János Általános Iskola –ebédlő közegészségügyi hiányosságainak megszüntetése tárgyában

(226. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

35./ Döntés a „Fót, Központi Konyha ledőlt kerítés helyreállítási munkái” tárgyában

(228. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

36./ Döntés Molnár Albert utcai gyalogos sáv kialakításáról

(229. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

37./ Döntés a „Szolgálati gépjárművek beszerzése a mezei őrszolgálat, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal számára” tárgyában

(230. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

38./ Döntés Fót város területén hiányzó utcanév táblák pótlásáról

(236. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott:-

 

39./ Óvodák Alapító Okirat módosítása

(242. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető,

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

40./ Döntés a „Városi online magazin kialakítása, szerkesztése és működtetése” című versenyeztetési eljárás megindításáról

(249. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné, Bíró Zoltán, Gellai István képviselők

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

41./ Döntés gyalogos átkelőhelyek és csomópontok terveztetéséről

(252. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

42./ Döntés külterületi burkolatlan utak karbantartásáról

(253. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

43./ Döntés a JK Economy Zrt-vel 2017. március 1. napján megkötött Megbízási Szerződés felmondásáról

(255. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vargha Nóra Mária képviselő

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

44./ Egyebek (a napirend keretében a Fóti Sport Egyesület 2017. évi támogatási összegeinek elszámolása és a Soldus Kft. bizottsági meghallgatása a 249/2018.(VII.4.) KT-határozat alapján)

 

 

Kelt: Fót, 2018. szeptember 7.

 

 

 

 

 

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök