Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet tervezetét. 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a markosne.ella@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

A vélemények benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18.

Fót, 2018. szeptember 10.