Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a …/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet tervezetét az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendelet-alkotással kapcsolatos véleményeiket a markosne.ella@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton juttathatják el Hivatalunkhoz.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. szeptember 18.

 

Fót, 2018. szeptember 10.

 

Dr. Finta Béla s. k.

jegyző