Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Ételszállító gépkocsivezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A készételeket tartalmazó szállítóedények elhelyezése a gépjárműben. Reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna határidőre történő kiszállítása az intézményekbe. A kiszállított ételek átvételének leigazoltatása az intézményekben. Az intézményekből a szállítóedények visszaszállítása a központi konyhára. Szükség eseten árubeszerzés, árumozgatás. Munkavégzés 5.30-13.50 óráig

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

8 Általános,

gépkocsivezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

B kategóriás jogosítvány,

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakmunkásképző intézet,

közétkeztetés - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű precizitás, önálló munkavégzés,

Kiváló szintű munkája iránti igényesség,

Kiváló szintű fizikai erőnlét,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz

iskolai bizonyítványok

jogosítvány másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

nyilatkozat arról hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljrással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Ételszállító gépkocsivezető.

Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@invitel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fót város honlapja - 2018. szeptember 11.

www.fotigesz.hu - 2018. szeptember 11.